fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Liderzy wsi w Licheniu

Od konferencji „Wiejska Polska” zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło się doroczne spotkanie sołtysów i środowisk wiejskich w Licheniu. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawił zebranym prezentację pt. „Fundusz sołecki i co jeszcze dla aktywności lokalnej”, następnie dyr. Departamentu PROW Izabela Mroczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu mówiła o instrumentach wsparcia aktywności w regionie. W kolejnych prezentacjach zaprezentowali się zwycięzcy krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Czytaj więcej...

Wspierają rozwój lokalny

Członkowie Towarzystwa Samorządowego podsumowali działania 2017 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego. Omawiano m.in. dokonania Funduszu Stypendialnego, przebieg Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz zrealizowane programy grantowe: „Młodzieżowe inspiracje”, „Moje miejsce”, „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz współpracę z Bankiem Żywności w Koninie i akcję charytatywną „Konińskie Mikołaje”.

Czytaj więcej...

Dla samorządu i kraju

W Poznaniu obradował XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Szczególnym akcentem tego wydarzenia były obchody 25. Rocznicy reaktywowania Związek Gmin Wiejskich RP. Gośćmi kongresu byli prezydent RP Andrzej Dudaoraz przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl Heinz Lambertz. Przedstawiciele współpracujących z korporacją samorządowców organizacji pozarządowych, w tym Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, dziękowali ZGW RP za dbałość o rozwój obszarów wiejskich, za obronę samorządności przed centralizacją, za wkład – przez samorządy członkowskie – w rozwój całego kraju. Prezes Ireneusz Niewiarowski dziękował za wieloletnią współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, a ostatnio za wspólne działania związane z nowelizacją prawa łowieckiego.

Gimnazjaliści z wiedzą o samorządzie

W XXV finale Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych spotkali się uczniowie gimnazjów z całego regionu, najlepsi z grona 1200 uczestników eliminacji powiatowych. Przez 25 lat w konkursie wzięło udział ponad 50 tys. uczestników. Najwyżej ocenieni zostali: Igor Rumiński z Wyrzyska – 47 pkt., Jakub Kowaliński ze Stawiszyna – 45 pkt., Adam Przybylski z Gniezna - 43 pkt, Damian Błaszka z Wrześni – 42 pkt., Olga Książczak z Rychwała – 39 pkt. W trakcie uroczystości w imieniu Towarzystwa Samorządowego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ireneusz Niewiarowski wręczył przewodniczącemu jury, prof. dr. hab. Piotrowi Gołdynowi Medal Europejski za Zasługi na Rzecz Wolności.