fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Aktywne sołectwo

We wsi Żdżary, gm. Kawęczyn otwarto nowy dobrze wyposażony plac zabaw. Początek działaniom mieszkańców dał fundusz sołecki, wspólna praca mieszkańców oraz środki z Wielkopolskiej Odnowy Wsi i wsparcie gminy. Efekt jest imponujący: obszerna wiata, kostka brukowa, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i ogrodzenie.

– Miałem dużą satysfakcję przecinając wstęgę na otwarciu tego obiektu, ponieważ 10 lat temu zainicjowałem ustawę o funduszu sołeckim, a kilka lat później Wielkopolską Odnowę Wsi wraz z senatorem Marianem Poślednikiem – podkreślał podczas uroczystości prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. – Wyrazy uznania należą się mieszkańcom wsi Żdżary, sołtysowi Ryszardowi Jaśkiewiczowi za konsekwentne działanie, a także wójtowi Janowi Nowakowi za tworzenie przychylnej atmosfery dla aktywności w całej gminie Kawęczyn – dodał prezes KSS.

Kategoria: