fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Legislacja

FUNDUSZ SOŁECKI

Ustawa o funduszu sołeckim została zainicjowana przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Wniosek został złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie jako projekt rządowy uchwalony przez parlament w 2009 r. Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy i liczby mieszkańców. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie do 31 lipca informuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku. Do 30 września zebranie wiejskie podejmuje decyzję o przeznaczeniu funduszu.

W roku 2014 wprowadzona została nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim, która udoskonaliła to narzędzie pobudza lokalnej demokracji na polskiej wsi.

Dowiedz się więcej na stronie www.funduszesoleckie.eu

Czytaj więcej...

Komisje i zespoły

Kadencja 2011-2015 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Przedmiotem działania komisji są: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej. Jest to najczęściej spotykająca się komisja, to potwierdza jak wiele zadań ma samorząd.

Z samorządem jestem związany od jego powstania w 1990 roku. Samorząd przyczynił się do utrwalenia zmian ustrojowych, do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju kraju.

Dowiedz się więcej o komisji tutaj

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedmiotem działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.

Od początku mojej działalności jestem związany z szeroko rozumianą wsią. Wieś to nie tylko rolnictwo, to obszary wiejskie, przyroda, to ponad 90% terenu kraju. Jej rozwój będzie służył wszystkim, także mieszkańcom miast. W komisji jestem wiceprzewodniczącym.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj