fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

Powstało w maju 1994 r. w Licheniu z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń. Jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń sołtysów zrzeszającym 28 organizacji z całego kraju, liczących ponad 15 000 członków. Należą do nich zarówno sołtysi jak i członkowie rad sołeckich. Pod moim kierownictwem Stowarzyszenie konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Czyni to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji, wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i obywateli.

Czytaj więcej...

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

WSS jest organizacją pozarządową, które jako pierwsze tego typu stowarzyszenie powstało z mojej inicjatywy w 1991 roku i zrzesza dziś 1367 członków z ponad 40 gmin. Wśród nich są przede wszystkim sołtysi z dawnego województwa konińskiego. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel przede wszystkim dbałość o rozwój wsi, podtrzymywanie jej bogatej tradycji, działania na rzecz pobudzania rozwoju społecznego i podnoszenia jakości życia.

Czytaj więcej...

GAZETA SOŁECKA

Ten ogólnopolski miesięcznik wydawany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów adresowany jest do sołtysów, radnych oraz wiejskich liderów w całym kraju. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1993 roku, gazeta żywo interesuje się przykładami aktywnego działania liderów wiejskich, opisuje ich zaangażowanie, oryginalne pomysły, konkretne osiągnięcia. Szczególne miejsce poświęca budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wdrażaniu demokratycznych zasad zarządzania gminą, a także sprawom rolnictwa, szczególnie w aspekcie integracji z Unią Europejską. Czytelnicy mogą tu znaleźć bardzo konkretne porady i przykłady rozwiązań, stosowanych dziś u naszych europejskich partnerów, a już wkrótce - także i u nas.

Czytaj więcej...

KRAJOWA PIELGRZYMKA SOŁTYSÓW I ŚRODOWISK WIEJSKICH DO LICHENIA

Organizowana od 1993 roku z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pielgrzymka zbiera co roku w maju w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu koło Konina ponad 7000-10000 osób związanych z rozwojem polskiej wsi w całym kraju. Zebrani na wspólnej modlitwie powierzają swe radości i troski Matce Bożej Licheńskiej - szczególnej opiekunce i patronce rolników. Co roku podczas pielgrzymki odbywają się też seminaria i dyskusje sołtysów, na których porusza się ważne dla Polski problemy. Są one też okazją do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami administracji rządowej oraz Sejmu i Senatu.

Dowiedz się więcej na stronie www.kss.org.pl