fbpx
Moje portal

Moje działania

cele i osiągnięcia
UTRWALANIE DEMOKRACJI

Silny Samorząd

Bez silnego i sprawnego samorządu terytorialnego trudno dzisiaj mówić o nowoczesnej demokracji. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu mieszkańców w sprawy swoich regionów możliwa jest nie tylko budowa społeczeństwa obywatelskiego, ale również realizowanie najbardziej istotnych dla mieszkańców inwestycji. ...

więcej
WSPARCIE I ROZWÓJ

Na rzecz wsi

Ze wsią jestem związany od pokoleń. Dlatego  tak bliskie są mi wszelkie działania na rzecz rozwoju tego obszaru. Od wielu lat pomagam zmieniać wizerunek polskiej wsi oraz aktywnie wspieram rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.  Jestem członkiem Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

więcej
WSPARCIE DLA NAJUBOŻSZYCH

Pomoc potrzebującym

Jak podaje  GUS - aż 4 proc. Polaków jest dotkniętych skrajną biedą. Przekładając to na liczby, jest to 1,5 mln osób.  W swojej działalności zwracam uwagę na wielowymiarowość tego zjawiska i wielość dróg wejścia w ubóstwo. Ludzie o różnych doświadczeniach biograficznych mogą w różnych fazach życia popaść w niedostatek i wykluczenie. Staram się temu zapobiegać.   

więcej

Współtworzę

organizacje

To regionalna organizacja samorządowa, aktywnie działająca na rzecz rozwoju samorządu, tworzenia więzi lokalnych oraz pobudzania...

Poznaj Działalność

Towarzystwo Samorządowe od początku swojego istnienia próbuje odpowiedzieć na potrzeby naszej społeczności....

poznaj działalność

Jest organizacją pozarządową, która jako pierwsze tego typu stowarzyszenie została zarejestrowana w 1991 roku. Zrzesza ok. 1400...

poznaj działalność 

Towarzystwo Samorządowe od początku swojego istnienia próbuje odpowiedzieć na potrzeby naszej społeczności....

Poznaj Działalność

W ciągu krótkiego czasu zbudowana została organizacja profesjonalnie zaspokajająca potrzeby innych organizacji pomocowych ...

Poznaj Działalność

Zrzesza wszelkich pasjonatów tej prostej i efektywnej formy aktywności. Klub zachęca do czynnego udziału w bieganiu i imprezach ...

Poznaj Działalność

O Mnie

Moje życie i pasje 

Działalność publiczną rozpocząłem prawie 40 lat temu: Solidarność, Duszpasterstwo Rolników, działalność konspiracyjna w latach 80, a także w wielu organizacjach pozarządowych. Od 1989 roku zawodowo bywałem posłem i senatorem. Przez cały ten czas moimi głównymi kierunkami działania są: rozwój wsi, gospodarki narodowej, regionu, wspieranie samorządności, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.

więcej