fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Zróżnicowanie w dostępie do edukacji z powodów ekonomicznych dotyka wiele osób. Bez dodatkowego wsparcia nie mogłoby kontynuować edukacji. Ma to szczególne znaczenie we wschodniej Wielkopolsce, gdzie wskaźnik wykształcenia odbiega od średniej krajowej i średniej dla regionu. Dlatego też w 2001 roku powołałem Fundusz Stypendialny, który działa przy kierowanym przeze mnie Towarzystwie Samorządowym. Zadaniem funduszu jest więc wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestniczących w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej i przekazanie im pomocy finansowej.

Obszar działania Funduszu to powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński i gnieźnieński. Adresatami Funduszu jest zdolna i aktywna społecznie młodzież, pochodząca z rodzin o niskich dochodach, która chce kontynuować edukację. Są to głównie uczniowie szkół średnich, ale także gimnazjaliści oraz studenci.
Dowiedz się więcej o Funduszu na www.stypendia.ts.konin.pl