fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Prawo łowieckie do zmiany

W Warszawie obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Uczestniczył w niej prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, który w swoim wystąpieniu podniósł kwestię ustawy „Prawo łowieckie”. Skrytykował sposób uchwalenia jej bez konsultacji z KSS i rozmów z sołtysami. Wskazał, że przypisane sołtysom obowiązki są niemożliwe do zrealizowania. Podkreślił pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.  Podobną ocenę ustawy przedstawili reprezentanci Związku Gmin Wiejskich RP. Samorządowcy alarmowali, że utrzymanie  niefortunnych zapisów spowodować może masowe rezygnacje sołtysów z funkcji alarmują samorządowcy.

O sprawach powiatów w Warszawie

W dniach 10-11 kwietnia w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Gościem obrad był m.in. Ireneusz Niewiarowski reprezentujący Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uczestnicy dyskusji byli zgodni w kwestii znaczenia powiatów jako ważnego elementu ustroju samorządowego kraju. Wyrażano również obawę w związku z działaniami  ograniczającymi powiatową samorządność. W pierwszym dniu obrad ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom Rankingu ZPP za 2017 r. Najwyższa punktację uzyskały: powiaty do 60 tysięcy mieszkańców – pow. augustowski; od 60 do120 tys. – pow. augustowski; powyżej 120 tys. – pow. kartuski; miasta na prawach powiatu – Rzeszów; w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie – Bolesławiec, gminy wiejskie – Chełmiec.

Debata o przyszłości wsi i rolnictwa

Europejskie Forum Rolnicze organizowane przez fundację Europejski Fundusz rozwoju Wsi Polskiej odbyło się w Jasionce k. Rzeszowa. Coroczne spotkanie uczestnicy z całej Polski rozpoczęli od złożenia kwiatów na grobie Józefa Ślisza na pobliskim cmentarzu w Łące. Ważnym  wydarzeniem forum była debata z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa UE Phila Hogana, Ministra Rolnictwa Francji Stephana Traverta, polskiego ministra Krzysztofa Jurgiela i innych przedstawicieli państw członkowskich poświęcona Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Czytaj więcej...

U sołtysów w Opolu

W opolskiej Filharmonii odbyły się regionalne obchody Dnia Sołtysa, które zgromadziły kilkuset liderów wsi. Radosnemu świętowaniu towarzyszyła refleksja dotycząca funduszu sołeckim i Odnowie Wsi Opolskiej. To województwo było prekursorem tego działania, metody odnowy wsi. Szczególne zasługi w tej kwestii położył Ryszard Wilczyński.