fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Rozmowy o sprawach sołectw

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie spotkali się sołtysi kilku powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, aby zapoznać się z aktualnymi kwestiami dotyczącymi wspierania aktywności lokalnej. W imieniu marszałka województwa Marka Brzezina obecnych powitał dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Ryszard Cecot, o możliwościach współpracy mówiła kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Joanna Glezman.

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski przedstawił w działania KSS, poruszył także tematykę funduszu sołeckiego oraz projekt Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Sołectwo Nowych Możliwości”. Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Warmińsko-Mazurskiego Zbigniew Cieśla przedstawił stowarzyszenie (działa w trzech powiatach). Po dyskusji do stowarzyszenia przystąpili sołtysi kolejnych powiatów województwa.

Kategoria: