fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Energia rozwoju

27 września w Koninie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Macieja Sytka, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z udziałem Krzysztofa Gubańskiego, prezesa Zarządu ARR SA w Koninie oraz Piotra Korytkowskiego, dyrektora WORD w Koninie, która została poświęcona nowym perspektywom rozwojowym subregionu konińskiego.

Maciej Sytek przedstawił propozycje konkretnych projektów, jakie Samorząd Województwa planuje zrealizować w najbliższym czasie, dotyczących rozwoju technologii energetycznych opartych na wodorze, m.in. w transporcie publicznym, a także poprzez wsparcie przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych w procesie wypracowywania nowych innowacyjnych projektów o potencjale komercyjnym. Inicjowane będą działania – nakierowane na wzmocnienie pozycji wodoru, jako nośnika energii dla poszczególnych inteligentnych specjalizacji regionu – będące elementem procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. Powyższe inicjatywy są kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć Samorządu Województwa Wielkopolskiego zmierzających do wspierania subregionu konińskiego w procesie restrukturyzacji gospodarczej, wynikającej z odchodzenia od węgla brunatnego na rzecz alternatywnych źródeł energii.

– Chcemy, aby Wielkopolska stała się liderem w obszarze nowoczesnych technologii energetycznych i do realizacji naszej wizji szukamy wiarygodnych partnerów biznesowych, dysponujących odpowiednią wiedzą i potencjałem – powiedział Maciej Sytek.

Kategoria: