fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Dla samorządu i kraju

W Poznaniu obradował XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Szczególnym akcentem tego wydarzenia były obchody 25. Rocznicy reaktywowania Związek Gmin Wiejskich RP. Gośćmi kongresu byli prezydent RP Andrzej Dudaoraz przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl Heinz Lambertz. Przedstawiciele współpracujących z korporacją samorządowców organizacji pozarządowych, w tym Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, dziękowali ZGW RP za dbałość o rozwój obszarów wiejskich, za obronę samorządności przed centralizacją, za wkład – przez samorządy członkowskie – w rozwój całego kraju. Prezes Ireneusz Niewiarowski dziękował za wieloletnią współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, a ostatnio za wspólne działania związane z nowelizacją prawa łowieckiego.

Gimnazjaliści z wiedzą o samorządzie

W XXV finale Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych spotkali się uczniowie gimnazjów z całego regionu, najlepsi z grona 1200 uczestników eliminacji powiatowych. Przez 25 lat w konkursie wzięło udział ponad 50 tys. uczestników. Najwyżej ocenieni zostali: Igor Rumiński z Wyrzyska – 47 pkt., Jakub Kowaliński ze Stawiszyna – 45 pkt., Adam Przybylski z Gniezna - 43 pkt, Damian Błaszka z Wrześni – 42 pkt., Olga Książczak z Rychwała – 39 pkt. W trakcie uroczystości w imieniu Towarzystwa Samorządowego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ireneusz Niewiarowski wręczył przewodniczącemu jury, prof. dr. hab. Piotrowi Gołdynowi Medal Europejski za Zasługi na Rzecz Wolności.

Ze wsparciem samorządu województwa

Kilkunastu partnerów KSOW podpisało 7 czerwca umowy z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez wicemarszałka Krzysztofem Grabowskiego, które dotyczyły wsparcia ich planowanych przedsięwzięć własnych. Z regionu konińskiego granty otrzymali: Gmina Dąbie na organizację imprezy „Plenerowy Dzień Ogórka”, OSM Koło na Wielkopolskie Święto Mleka oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na VI edycję konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz konferencję finałową „Wiejska Polska”.

O wolności i praworządności

Obchody Dnia Wolności zakończyły cykl konferencji zorganizowanych przez Towarzystwo Samorządowe i Komisję Europejską, Przedstawicielstwo w Polsce. W trakcie debaty, zorganizowanej w CKiS w Koninie, rozmawiano na temat odzyskania wolności jak również poruszano aktualne kwestie dotyczące praworządności . Spotkanie rozpoczęła debata, w której udział wzięli: prezes TS Ireneusz Niewiarowski, Jan Lityński – działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR, Rafał Szyndlauer – zastępca kierownika Wydziału Politycznego PKE i Krzysztof Bobiński, dziennikarz Financial Times.

Czytaj więcej...