fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Konkurs dla aktywnych sołectw

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców wsi, liderów wspólnot sołtysów samorządowców do nadsyłania zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane lub były współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi. Szczegóły na stronie www.kss.org.pl.

Biegowe współzawodnictwo

VI Mistrzostwa Szkół Średnich Konina w teście Coopera organizowane przez Klub Biegacza Aktywni Konin. Szkoły reprezentowały 10-osobowe drużyny (5 dziewcząt i 5 chłopców), suma przebiegniętych kilometrów zadecydowała o zwycięstwach drużynowych i indywidualnych. Zawody sędziowali: Radosław Skalski i Marcin Słowiński. Imprezę współorganizowali: Klub Biegacza – Aktywni Konin oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego. Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego – 29235 przed biegaczami Zespołu Szkół Górniczych i Energetycznych – 27975 oraz Zespołem Szkół CKU – 27110. Podsumowanie zawodów 29 października w Domu Kultury „Oskard”.

Pomoc żywnościowa

Bank Żywności w Koninie zainaugurował w tym miesiącu „Podprogram 2018” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Zmodyfikowane zasady programu przedstawiono na spotkaniu roboczym z przedstawicielami organizacji pozarządowych i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Do czerwca 2019 r. 16 466 osób z 27 gmin z subregionu konińskiego otrzyma ponad 800 ton żywności, po ok. 50 kg na osobę. Będzie to 21 produktów, które będą przekazane co najmniej w 5 paczkach. Dodatkowo Bank Żywności poprowadzi warsztaty kulinarne dla 1650 osób.

Czytaj więcej...

Jak zadbać o czyste powietrze

Podczas konferencji „Rozwój Energetyki Rozproszonej a Ograniczenie Smogu na Obszarach Wiejskich” organizowana przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie na wyspie Wolin rozmawiano o konieczności rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na wsi. W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umiera 45 tys. osób rocznie.

Czytaj więcej...