fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Prezydent przyjeżdża do sołtysów

Dziś w Koninie odbyło się spotkanie senatora Ireneusza Niewiarowskiego z dziennikarzami. Podczas spotkania polityk omówił 4-letnią kadencję Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz wizytę w Koninie Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. 

Podsumowując pracę KSS senator, prezes stowarzyszenia wspomniał o jednym z największych sukcesów, czyli uchwaleniu ustawy o Funduszu Sołeckim. Dziś realizuje go 65 % gmin w Polsce. 

- W 2014 roku udało się uchwalić nową, znacznie lepszą ustawę. Ze zwiększonym zwrotem pieniędzy ze strony państwa, na poziomie 20, 30 i 40 procent. Zależy to od budżetu gminy. Najważniejszy jednak w Funduszu Sołeckim jest czynnik społeczny, coraz większa aktywizacja ludzi, budowa kapitału społecznego – powiedział polityk.

Omówił również wiele innych działań stowarzyszenia i podkreślił, że KSS świetnie promuje Konin i region w całym kraju.

- KSS organizuje wiele szkoleń, warsztatów, imprez, konferencji, konkursów. Wszystkie służą aktywizacji środowisk wiejskich. Co rok jesteśmy na Targach Gmina. Uruchomiliśmy portal naszawioska.pl, gdzie w prosty sposób można założyć stronę internetową sołectwa – wymienił senator.

I. Niewiarowski omówił również plany KSS na najbliższe lata. To przede wszystkim dobra realizacja Funduszu Sołeckiego, promocja dobrych praktyk i działania idące w kierunku wzmocnienia prawnego sołectwa.

- Spora część działań będzie też dotyczyć Lokalnych Grup Działania. Nowe rozdanie unijne idzie w kierunku dalszej decentralizacji, aby decyzje nie podejmowały Urzędy Marszałkowskie, ale bezpośrednio LGD – poinformował prezes KSS.

W tym roku Dzień Sołtysa KSS będzie świętować razem z prezydentem RP. Bronisław Komorowski przyjedzie do Konina na zaproszenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 11 marca. Spotkanie z sołtysami odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.. Weźmie w nim udział 700 osób. To kontynuacja trwającej od 2011 roku ścisłej współpracy Kancelarii Prezydenta RP z KSS.

-  W 2011 roku prezydent B. Komorowski otrzymał od KSS paszport w ramach organizowanej przez nas konferencji Wiejska Polska.  W ubiegłym roku uczestniczyła w niej Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. Stowarzyszenie uczestniczy również w Forum Debaty Publicznej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP – podsumował  senator.

Kategoria: