fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Pomagamy młodzieży !

Stypendia to najlepsze dziecko Towarzystwa Samorządowego. To już XX edycja programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Na rok szkolny 2019/2020  TS przyznał łącznie 45 stypendiów.

 - 25 dla uczniów szkoły podstawowej
 - 2 dla studentów, stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów
- 18 dla uczniów szkół średnich,

W powiecie koniński stypendia otrzymało 12 uczniów: 3 uczniów III Liceum Ogólnokształcące w Koninie, 1 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, 3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 1 Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

W powiecie tureckim stypendia otrzymało: 9 uczniów szkół podstawowych z gminy Kawęczyn, 6 uczniów z gminy Brudzew, 10 z gminy Turek. 
5 stypendiów trafi do uczniów średnich (2 – I lo Turek, 2 – Technikum w Kaczkach Średnich, 1 - Technikum w Turku)

Łącznie do tej pory TS wspomógł  2 446 młodych zdolnych uczniów, z podziałem:
-  1 233 uczniów szkół średnich
-  1 025 uczniów szkół podstawowych/gimnazjów
-  188 studentów

Zdobywanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy wymaga dzisiaj niestety poważnych nakładów finansowych. Zadaniem Funduszu jest więc wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestniczących w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej i przekazanie im pomocy finansowej w formie stypendium. Stypendia przyznawane są na podstawie kryteriów określonych w regulaminie. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę ocena wyników w nauce, sytuacja materialna ucznia, dotychczasowe osiągnięcia i aktywność społeczna.

Kategoria: