fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Liderzy Wielkopolskiej Wsi

Na gali "Liderzy Wielkopolskiej Wsi" w Golinie złożyłem gratulacje za modelowe wdrażanie odnowy wsi. Dziś Wielkopolska ma najlepiej realizowany ten program.  

Życzyłem, aby budżet odnowy wyniósł znacznie więcej jak obecne 4 mln. Wyróżnienia otrzymali: Księżyce, gm Rychwał, Izdebno, gm. Ostrowite, Bibianna, gm. Malanów, Stare Miasto, Tokary Pierwsze, gm. Kawęczyn, Krzykosy, gm. Kłodawa, Wielołęka, gm. Grodziec, Nowa Wieś, gm. Zagórów, Szydłowo, gm. Trzemeszno.; za zagospodarowanie centrum wsi: Pawłowo, gm. Czerniejewo i Orchowo, gm. Orchowo.
Laureaci: Grabowo Królewskie, gm. Kołaczkowo, Radolina, gm. Golina, Osówiec, gm. Orchowo, Skęczniew, gm. Dobra, Chrząblice Brudzew, Dolany, gm. Lądek i Modła, gm. Rzgów.
Wielkie brawa za koncert dla rodziny Kaczmarków i organizację spotkania dla burmistrza Mirosława Durczyńskiego i niezawodnej Żanetty Matlewskiej, i oczywiście, marszałka Krzysztofa Grabowskiego.

***

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jako organizacja reprezentująca sołtysów i szeroko rozumiane środowiska wiejskie od początku swego istnienia działało na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Poprzez liczne działania, takie jak konferencje, seminaria, szkolenia dla sołtysów i lokalnych liderów, a także wydawnictwa, wystawy i projekty informacyjne działa na rzecz realizacji w praktyce idei „Odnowy wsi” w naszym kraju. Pojęcie „odnowa wsi” w Polsce funkcjonuje począwszy od 1997 r., kiedy to Ryszard Wilczyński, zainspirowany działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Austrii i w Niemczech, zainicjował w województwie opolskim tworzenie pierwszego regionalnego programu odnowy wsi. Impulsem do zastosowania wieloletnich doświadczeń programów odnowy wsi były liczne i zachęcające osiągnięcia w zakresie integracji społeczności wiejskich, utrzymania wartości życia wiejskiego, waloryzacji przestrzeni wsi i krajobrazu oraz podnoszenia szeroko rozumianej jakości życia na obszarach wiejskich wspomnianych wyżej regionów. Najważniejsze w tej szczytnej idei jest to, aby to sami mieszkańcy polskiej wsi inicjowali przemiany w swoich miejscowościach, wspólnymi siłami dążyli do poprawy jakości życia, niezależności ekonomicznej. Mieszkańcy wsi powinni być zatem zarówno podmiotem jak i siłą napędową dla rozwoju swojego regionu, czuć się odpowiedzialni za to, co mogą uczynić dla siebie i przyszłych pokoleń, dbając o zachowanie swej tożsamości lecz nie rezygnując przy tym z nowoczesnych rozwiązań technicznych czy pomysłów wykorzystywanych np. w krajach unijnych. Działania wchodzące w zakres odnowy wsi powinny prowadzić do pogłębienia integracji społeczeństw wiejskich (między innymi poprzez tworzenie przez mieszkańców Grup Odnowy Wsi), a także do polepszenia warunków ekonomicznych poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Postępujący rozwój społeczno–ekonomiczny środowisk wiejskich prowadzić będzie w przyszłości do zwiększenia roli sołectw jako jednostek administracyjnych, służyć ma temu miedzy innymi fundusz sołecki. Należy również uświadamiać samorządy, że aktywność mieszkańców wsi powinna być wspierana nie tylko funduszami unijnymi czy centralnymi, ale i tworzonymi w tym celu funduszami wsparcia na poszczególnych szczeblach samorządowych. Mamy nadzieję, że nasze Stowarzyszenie, które podjęło współpracę z instytucjami i władzami samorządowymi (miedzy innymi z władzami województw mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego) będzie mogło nadal aktywnie wspierać mieszkańców wsi i być pomocnym w działaniach na rzecz jej rozwoju.

 

 

Kategoria: