fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Z prac Rady Krajowej KSS

Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów debatowała w dniach 18– 19 maja w Korzecku k. Chęcin w woj. świętokrzyskim. Spotkanie przedstawicieli organizacji sołtysów odbyło się w nowym gmachu Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Uczestników obrad powitali: Robert Jaworski, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Piotr Żołądek, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego oraz główny gospodarz i Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

Gościem sołtysów był ambasador dr Marek Prawda, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który przedstawił ramy tematyczne cyklu spotkań organizowanych wspólnie z KSS na terenie całej Polski. W swym wystąpieniu nawiązał do historii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz osiągnięć z nim związanych. Odniósł się także do wyzwań przed jakimi stoi dyplomacja Polski oraz cała wspólnota w obliczu konstruowania nowego budżetu oraz programów wsparcia na kolejne lata. Uczestnicy zapoznali się z prezentacjami dotyczącymi systemów wspierania aktywnych sołectw oraz liderów wiejskich w województwach: mazowieckim, opolskim i wielkopolskim. Następnie zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe KSS za rok 2017 przedstawione przez prezesa Ireneusza Niewiarowskiego oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Waldemara Małaczyńskiego.

Drugi dzień obrad zdominowała dyskusja nad propozycją projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wzmacniających pozycję sołtysów i sołectw, przygotowana przez Platformę Obywatelską. Zebrani przychylnie odnieśli się co do kierunku proponowanych zmian. Członkowie Rady przyjęli również stanowisko w sprawie zapisów prawie łowieckim, w którym zwracają uwagę na wady wprowadzonych rozwiązań i postulują pilną potrzebę jego korekty, a w szczególności zapisów dotyczących obligatoryjnego uczestnictwa sołtysów w komisjach szacujących szkody łowieckie.

Kategoria: