fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

O sprawach powiatów w Warszawie

W dniach 10-11 kwietnia w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Gościem obrad był m.in. Ireneusz Niewiarowski reprezentujący Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uczestnicy dyskusji byli zgodni w kwestii znaczenia powiatów jako ważnego elementu ustroju samorządowego kraju. Wyrażano również obawę w związku z działaniami  ograniczającymi powiatową samorządność. W pierwszym dniu obrad ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom Rankingu ZPP za 2017 r. Najwyższa punktację uzyskały: powiaty do 60 tysięcy mieszkańców – pow. augustowski; od 60 do120 tys. – pow. augustowski; powyżej 120 tys. – pow. kartuski; miasta na prawach powiatu – Rzeszów; w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie – Bolesławiec, gminy wiejskie – Chełmiec.

Kategoria: