fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Ustawa, która uwalnia społeczną energię wtorek, 12 marca 2019 18:19

Projekt ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw" został wczoraj złożony do laski marszałkowskiej przez grupę posłów której sprawozdawcą będzie Ryszard Wilczyński.

 - Już w latach 90-ch wtedy KSS zgłaszał potrzebę lepszego usytuowania sołectwa w prawie samorządowym. W 2001 roku w Sejmie zapoczątkowałem temat funduszu celowego, który można uznać za pierwowzór funduszu sołeckiego, który został w końcu powołany w 2009 roku. Dlaczego o tym mówię? Trzeba lat pracy, aby osiągnąć zamierzony wynik. W ubiegłym roku w ponad 28 tysiącach wsi był funduszu sołecki, a suma wydzielona z budżetu gmin na fundusz wyniosła 558 mln zł. A do tego dochodzi wzrost kapitału społecznego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego – podkreślił prezes KSS.

Założyło, że obecne prawo samorządowe krępuje liderów wsi, stąd projekt ustawy. Nie burzy on obecnego porządku, gdzie gmina jest nadal najważniejsza, ale może dać rozwój sołectwu.

- Zarząd Główny KSS poparł tę ustawę i w poniedziałek, w Dzień Sołtysa, przedstawiliśmy ją w Sejmie. Projekt trafił do laski marszałkowskiej i teraz pójdzie pod obrady.

Projekt zakłada zmiany mające na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy. Doprowadzi to do lepszego wykorzystania składników mienia komunalnego oddawanego do dyspozycji sołectw, sprawniejszej realizacji ich inicjatyw oraz pełniejszego zaangażowania kapitału społecznego małych miast i wsi w przedsięwzięcia rozwojowe.

- Projekt daje większe możliwości działania, m.in. umożliwia założenie konta bankowego. Mimo tego, że fundusz sołecki pięknie się rozwija w Polsce, nadal 27 procent gmin nie wprowadziło go u siebie. Chcemy, aby stało się to obligatoryjne. Oprócz tego planujemy wprowadzić edukację na temat podnoszenia umiejętności dotyczących cyfryzacji mieszkańców wsi.

Nowy projekt wprowadza również wynagrodzenie za dodatkowe działania dla sołtysa oraz diety dla rad sołeckich.

Kategoria: