fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Z prac stowarzyszeń sołtysów

Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów odbyło się w siedzibie KSS w Koninie. Zebrani przyjęli sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2016 rok, a także wysłuchali informacji o działaniach podjętych przez prezesa Ireneusza Niewiarowskiego oraz biuro od ostatniego posiedzenia.

Za szczególnie wartościowe uznano zorganizowanie konferencji naukowej w Senacie RP „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” oraz uroczystości „Dzień Sołtysa na Mazowszu” zorganizowane przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza. 
Prezes Ireneusz Niewiarowski poinformował zebranych o grantach uzyskanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów i KSS. Zaapelował do uczestników o wsparcie działań KSS podczas organizowania konkursów: „ Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa” i „Sołectw@ w sieci” oraz konferencji: Wiejska Polska i Wieś Polska – Wieś Innowacyjna, a także aktywny udział przy organizacji XXV Krajowej Pielgrzymki Sołtysów oraz jubileuszu XXV-lecia „Gazety Sołeckiej”. Informacjami o podejmowanych inicjatywach podzielili się prezesi Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsza, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

Kategoria: