fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

O dorobku konińskich stowarzyszeń

Działania na rzecz dzieci i młodzieży  realizowane w ćwierćwieczu 1994–2019 przez zespół organizacji: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Towarzystwo Samorządowe, Bank Żywności w Koninie oraz Klub Biegacza „Aktywni” Konin są tematem publikacji wydanej w marcu 2019 roku przez TS. Autorem książeczki  zatytułowanej „Sztafeta pokoleń” jest Ireneusz Niewiarowski, pomysłodawca powołania wymienionych towarzystw oraz jeden z ich aktywnych współanimatorów. Uznałem, że warto pokazać dokonania tych stowarzyszeń adresowane do naszych najmłodszych współobywateli, gdyż doskonale ilustrują one efekt synergii możliwy do osiągnięcia tylko w wyniku współpracy wielu organizacji  – napisał w przedmowie do prezentowanej publikacji. Zaznaczył również, że zachętą do prezentacji wybranych przykładów z tego dorobku jest przypadająca w tym roku 30. rocznica demokratycznego przełomu w naszym kraju, który umożliwił odrodzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Do Pobrania

Kategoria: