Zjazd Sołtysów w Krakowie

Uczestnicy Zjazdu Sołtysi z czterech województw -małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego, brali udział  w Zjeździe Świąteczno-Noworocznym Sołtysów, który odbył się  13 lutego 2011 r. w Krakowie.

Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczył senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, posłowie, senatorowie, europosłowie, a także prezesi innych Stowarzyszeń Sołtysów.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w Bazylice Najświętszej Maryi Panny, po której uczestnicy udali się do przepięknego gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego na spotkanie, w którym wzięło udział ok. 600 osób.
Po przywitaniu gości, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Antoni Rapacz przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez MSS. Podobnie uczynili pozostali prezesi. Prezes Ireneusz Niewiarowski został uhonorowany tytułem Honorowego Sołtysa Powiatu Gliwickiego, a marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa został wyróżniony tytułem Honorowego Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

Senator Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS przedstawił zebranym gościom misje Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i jego działania. Podkreślał on również znaczenie ustawy o funduszu sołeckim, której nowelizacja jest obecnie przygotowywana. Ponadto, zaprezentował nową inicjatywa podjęta przez KSS jaką jest Związek Wzajemności Członkowskiej SOŁECTWO.

Więcej na stronie www.kss.org.pl

Ireneusz Niewiarowski i Antonii RapaczS. Lawera, K. Kiełbasa, F. Januchta- prezesi lokalnych stowarzyszeńBądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć