SZKOŁA KOMPETENCJI


to cykle interaktywnych szkoleń adresowanych do wiejskich społeczności, a zwłaszcza do sołtysów, członków rad sołeckich i lokalnych liderów działających na wsi. Celem szkoleń jest rozwijanie kompetencji: osobistych, społecznych, dotyczących planowania i organizacji, pozyskiwania funduszy.

Zajęcia przygotowują do korzystania z funduszu sołeckiego, do odnowy wsi i realizacji lokalnych strategii wspierających rozwój podporządkowany priorytetom lokalnej społeczności, zgodnie z podejściem RKLS (rozwój kierowany przez lokalną społeczność), zalecanym w okresie programowania 2014-2020. Ofercie towarzyszy możliwość zamówienia specjalistycznych zajęć (1-6 dni) dostosowanych do potrzeb lokalnych, zwłaszcza wykorzystujących bogate doświadczenia KSS. Grupy 15 uczestników będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach jednodniowych, warsztatach dwudniowych oraz dodatkowo w cyklach szkoleń specjalistycznych, zaplanowanych na 1 – 6 dni.

Zajęcia jednodniowe dotyczą czterech bloków tematycznych:
- doskonalenia sołtysów,
- porozumienia w wiejskiej wspólnocie i animowania aktywności,
- planowania i zarządzania wdrażaniem projektów i strategii,
- pozyskiwania funduszy i lokalnej współpracy.