DODATKOWE INFORMACJE


Oferta jest skierowana do różnorodnych odbiorców: samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji, lokalnych grup działania, innych zainteresowanych podmiotów. Mogą z niej także korzystać grupy mieszkańców, zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności w organizowaniu aktywności. Oferta jest przygotowana z myślą o mieszkańcach obszarów wiejskich, a także o mieszkańcach niewielkich miast, których funkcje są powiązane z otaczającymi obszarami wiejskimi.

Organizator szkoleń w danym miejscu zapewnia udział uczestników (grupa szkoleniowa liczy 15 osób) i przygotowuje odpowiednie miejsce do przeprowadzenia zajęć, dogodne dla uczestników. Pomieszczenie powinno być wyposażone w urządzenie ułatwiające prowadzenie interaktywnych zajęć (stoliki łatwe do przestawiania, ściana do przypinania roboczych materiałów, przydatny będzie też ekran, rzutnik multimedialny i tablica flip-chart). Organizator zapewnia też napoje (woda, herbata, kawa) oraz poczęstunek, który ułatwi uczestnikom pełną aktywność podczas zajęć (mogą to być kanapki albo inne przekąski łatwe do spożycia w warunkach szkoleniowych). Koszty sali i poczęstunku stanowią odrębną pozycję i nie zostały uwzględnione w cenie usługi.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zapewnia materiały szkoleniowe w ilości 15 egzemplarzy, zapewnia prowadzenie zajęć przez kompetentnego trenera, legitymującego się doświadczeniem związanym z rozwojem społeczności i obszarów wiejskich.

Zainteresowany podmiot może zamówić usługę w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym terminem zajęć, realizacja zajęć jest poprzedzona podpisaniem umowy (wzór umowy wyślemy po wypełnieniu formularza zamówienia), regulującej zobowiązania stron. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach, z podaną tematyką i liczbą godzin zajęć. Zamawiający otrzymuje fakturę pro forma wraz z umową, a po opłaceniu kosztów – fakturę potwierdzającą wydatek. Opłata następuje w terminie podanym w umowie.