WARSZTATY SPECJALNE


WARSZTATY SPECJALISTYCZNE [8 godzin dydaktycznych, 9.00-15.00]

...............................................................................................................................................................

C1. PROJEKT PRZYSZŁOŚCI

oferta zajęć rozwijających umiejętności zarządzania projektemPrzygotowanie do opracowania i realizacji projektu
Rozpoznanie problemów, potrzeb, wyzwań
Elementy projektu (m.in. cele, rezultaty, działania i produkty)
Zadania zespołu projektowego

...............................................................................................................................................................

C2. SKUTECZNY WNIOSEK

oferta zajęć ułatwiających sporządzanie wniosku aplikacyjnego i pozyskanie funduszyOpracowanie diagnozy
Formułowanie celów
Projektowanie wskaźników
Monitoring i ewaluacja
Opracowanie budżetu projektu

...............................................................................................................................................................

C3. WIEJSKA STRATEGIA

oferta zajęć wspierających formułowanie strategii rozwoju w skali wsiSporządzenie diagnozy
Sformułowanie wizji rozwoju
Przeprowadzenie analiz
Zaprojektowanie celów
Zaplanowanie działań
Opracowanie zasad realizacji
Zaplanowanie finansowania

...............................................................................................................................................................


C4. SPOŁECZNE KIEROWANIE LOKALNYM ROZWOJEM


oferta zajęć praktycznego formułowania i wdrażania innowacyjnych Lokalnych Strategii Rozwoju oraz zarządzania strategicznego w Lokalnych Grupach Działania


Sporządzenie diagnozy
Sformułowanie wizji rozwoju
Przeprowadzenie analiz i sporządzenie rekomendacji
Zaprojektowanie celów i określenie ich spójności i hierarchii
Zaprojektowanie wskaźników i sposobów ich pomiaru
Opracowanie zasad realizacji i koordynacji strategii
Sporządzenie planu finansowego i zaplanowanie komplementarnych źródeł finansowania
Zaplanowanie ewaluacji
Opracowanie zasad doskonalenia partnerskiej organizacji zarządzającej rozwojem (LGD)
Zarządzanie aktywnością mieszkańców i lokalnych środowisk
Zarządzanie organizacją: planowanie, decydowanie, współpraca, doskonalenie

...............................................................................................................................................................

C5. FUNDUSZ SOŁECKI

oferta zajęć przygotowujących do wykorzystania funduszu sołeckiegoPrzygotowanie formalnoprawne
Ustalenie strategicznych priorytetów
Doprecyzowanie propozycji projektów
Sporządzenie wniosku o dofinansowanie