SZKOLENIE 1-DNIOWE


SZKOLENIA JEDNODNIOWE [8 godzin dydaktycznych, 9.00-15.00]

...............................................................................................................................................................

A1. SOŁTYS I SPÓŁKA

czyli
WIEJSKI LIDER W AKCJI
oferta zajęć rozwijających
umiejętności przywódcze sołtysa, m.in.:Role i kompetencje sołtysa
Osobowość i style przywódcze
Atrybuty i narzędzia sołtysa jako lidera
Zarządzanie sobą, wspólnotą, zadaniami
Równowaga funkcji publicznej i innych sfer aktywności

...............................................................................................................................................................

A2. NASZA KASA

czyli
FUNDUSZ SOŁECKI Z BLISKA
oferta zajęć ułatwiających
wykorzystanie funduszu sołeckiego, m.in.:Istota i zasady wykorzystania funduszu sołeckiego
Uchwała rady gminy dotycząca funduszu
Inicjatywy dotyczące wykorzystania funduszu
Promowanie funduszu wśród mieszkańców wsi
Przygotowanie i prowadzenie zebrania wiejskiego
Wdrożenie zaplanowanych zadań i rozliczenia

...............................................................................................................................................................

A3. RAZEM OD NOWA

czyli
PRAKTYKA ODNOWY WSI
oferta zajęć wspierających
współdziałanie dla odnowy wsiStrategiczne podejście do przyszłości wsi
Wiejska wspólnota i wiejski lider
Identyfikacja walorów i wyzwań
Elementy wiejskiej strategii
Finansowanie odnowy wsi
Promocja i nagradzanie

...............................................................................................................................................................

A4. CELUJ I DZIAŁAJ

czyli
LOKALNA STRATEGIA 2014-2020
oferta zajęć praktycznego
formułowania i wdrażania innowacyjnych LSRPodejście do rozwoju lokalnego oparte na wiodącej roli lokalnej społeczności
Elementy lokalnej strategii rozwoju w świetle europejskich wytycznych
Koordynacja strategii w skali lokalnej i regionalnej
Skuteczne partnerstwo

...............................................................................................................................................................

A5. ZGODA BUDUJE

czyli
WSPÓRZĄDZENIE Z KLASĄ
oferta zajęć przygotowujących
do współdziałania na obszarach wiejskichLokalne fundusze i zasady aplikowania
Dobre praktyki z okresu 2007-2013
Wyzwania okresu 2014-2020 (CLLD)
Wielofunduszowe podejście do zarządzania rozwojem.
Współpraca w pozyskiwaniu środków
Dążenie do porozumienia i synergii, radzenie sobie
z konfliktami

...............................................................................................................................................................

A6. WIĘCEJ ŚWIATŁA

czyli
ENERGIA ODNAWIALNA NA WSI
oferta zajęć wskazujących możliwości zarabiania na energiiSkąd brać energię?
Koszty i korzyści energetyki odnawialnej
Źródła energii odnawialnej
Domy i gospodarstwa zeroenergetyczne.
Wymogi i formy wsparcia energetyki odnawialnej