Silny samorząd

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE

TS to regionalna organizacja samorządowa, aktywnie działająca na rzecz rozwoju samorządu, tworzenia więzi lokalnych oraz pobudzania aktywności społecznej.

Jej cele to przede wszystkim:

- działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa

- tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu

- pobudzanie aktywności społecznej

- współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu

- promowanie udziału w wyborach samorządowych.

Jej członkowie to sympatycy idei samorządności, wśród nich znajdują się przedstawiciele władz samorządowych, radni, lokalni działacze bez względu na ich profil polityczny. W ramach tej organizacji uruchomiłem Fundusz Stypendialny. Prowadzimy też szeroką działalność edukacyjną, poprzez konkursy: Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs „Nasza Europa”, a ostatnich latach „Bohaterowie są wśród nas”, „Wybory samorządowe w 1990 roku w mojej gminie” (dwa ostatnie we współpracy z ODN-em).


Dowiedz się więcej o Towarzystwie na stronie www.ts.konin.pl

 

 

WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Organizowany od 1994 roku przez Towarzystwo Samorządowe konkurs jest owocem doświadczeń wszystkich kadencji odrodzonego samorządu gminnego. Przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, odwołuje się do idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie upowszechniając podstawową wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności. Do tej pory w konkursie udział wzięło 43.100 uczniów.

 

HISTORYCZNE KONKURSY BADAWCZE TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

1. BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS

W roku 2009 minęło dwadzieścia lat od pierwszych demokratycznych wyborów  z 4 czerwca 1989, które przyniosły Polsce wolność i demokrację. Aby jednak ta wolność mogła stać się faktem, potrzeba było ludzi, którzy podjęli się walki o to, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Aby ocalić ich pamięć TS  i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ogłosili konkurs, którego celem było „wydobycie z mroków niepamięci” bohaterów walki o wolną i demokratyczną Polskę  w latach 1980-1990.Konkurs kierowany był do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z byłego województwa konińskiego.

 

2. WYBORY SAMORZĄDOWE 1990 W MOJEJ GMINIE

Celem konkursu, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, było odtworzenie wydarzeń z roku 1990, a więc kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego, przebiegu wyborów i działań w pierwszej kadencji radnych, ze szczególnym uwzględnieniem działaczy Komitetów Obywatelskich „Solidarność”.Zadaniem młodzieży było przygotowanie pracy konkursowej, którą należało wykonać w formie fotozeszytu

 

3. STAN WOJENNY W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

W 2011 roku przypadła 30 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Data 13 grudnia 1981 r. na stałe wyryła się w dziejach narodu polskiego. Niestety, dla wielu młodych ludzi data ta jest niezwykle enigmatyczna, nie wiedzą co się pod nią kryje. Z tego powodu zorganizowano kolejny konkurs skierowany do młodzieży.  Polegał on na przygotowaniu 4-stronicowej gazety w formacie A4.

 

 

KONKURS NASZA EUROPA

Celem konkursu, prowadzonego od 2000 roku, jest wzrost zainteresowania tematyką i problematyką europejską wśród młodzieży,a także jej aktywne członkostwo w Unii Europejskiej, w kontekście ogólnokrajowym jaki i indywidualnym. Do tej pory w konkursie udział wzięło 22.800 uczniów z terenu byłego województwa konińskiego.Bądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć