Pomoc potrzebującym

BANK ŻYWNOŚCI W KONINIE

Wzorując się na rozwiązaniach z Zachodu w 1996 roku powołałem niezwykły bank. Głównym celem jego działania jest gromadzenie niewykorzystanej żywności, zapobiegając jej marnotrawieniu. Następnie trafia ona do organizacji opiekuńczych, szkół i różnych placówek charytatywnych, które przekazują ją najbardziej potrzebującym. W ten sposób rozdaliśmy już około 13 000 000 kg, a w samym roku 2011 pomogliśmy 37 000 potrzebującym z naszego regionu.

Bank  Żywności w Koninie współpracuje z gminami i organizacjami pozarządowymi, z dużymi i małymi producentami żywności, hurtowniami i detalistami, mediami i wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy uznają zasadę - dzielę się tym, co mam.

Dowiedz się więcej o  Banku Żywności na www.konin.bankizywnosci.pl

 

Poniżej przedstawiam tylko kilka z projektów realizowanych przez Bank Żywności w Koninie.


Pogotowie Świętego Mikołaja

Moim marzeniem jest, aby każde dziecko otrzymało paczkę na święta Bożego Narodzenia. Dlatego też zainicjowałem w 1996 roku przedświąteczną zbiórkę prezentów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin naszego regionu. Z roku na rok coraz więcej miast i gmin bierze w niej udział. Przy pomocy wolontariatu, którego główną bazą są szkoły ponadpodstawowe oraz działacze różnych organizacji społecznych i samorządowych, w okresie przedświątecznych zakupów zwracamy się do klientów różnych placówek handlowych, aby kupując dla siebie, zechcieli także kupić coś dla dziecka, do którego z przyczyn materialnych Św. Mikołaj nie może przyjść.

W ten sposób wspólnie z naszymi wolontariuszami dostarczyliśmy, w zastępstwie Św. Mikołaja, ponad 133 000 paczek.

 

Dzielmy się tym co mamy

Akcja ma na celu pozyskanie na potrzeby osób biednych, podopiecznych placówek charytatywnych, szkół zajmujących się dożywianiem dzieci oraz ośrodków opiekuńczych znaczących ilości płodów rolnych w zamian za bezpłatne, atrakcyjne wycieczki dla dzieci wiejskich. Do tej pory zebrano 323 tony płodów. Zorganizowano 135 wycieczek, z których skorzystało 5622 uczniów.

 

Zbiórka żywności w szkołach

Celem akcji jest zgromadzenie dużej ilości artykułów spożywczych z przeznaczeniem na stół świąteczny dla najuboższych rodzin i osób żyjących na naszym terenie. Odbiorcami żywności są placówki i organizacje charytatywne opiekujące się osobami pokrzywdzonymi przez los, jak i szkoły. Akcja prowadzona jest przed wielkanocnymi świętami. Do tej pory w akcji udział wzięło 1290 szkół, a zebrano ponad 147 ton żywności.


Podziel się posiłkiem

Akcja prowadzona razem z firmą Danone i Fundacją Polsat polega na zbiórce żywności w marketach. Pomoc przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach, świetlicach. Do tej pory zebrano ponad 76 ton żywności.

 

Pomoc dla Gruzji

Zorganizowano akcję pomocy dla Domu Polskiego w Lagodehii we wschodniej Gruzji. Celem akcji było wsparcie miejscowego środowiska polonijnego, dotkniętego wybuchem wojny.Akcja miała na celu zebranie żywności, odzieży, artykułów przemysłowych, pościeli, kołder, przyborów szkolnych, kocy, podręczników dla mieszkańców Gruzji.Wszystkie zgromadzone artykuły zostały przekazane Fundacji „Bukowina” z Łodzi, która zajęła się zorganizowaniem transportu do Gruzji.

 

Zbiórka żywności dla powodzian

Bank Żywności w Koninie włączył się do akcji pomocy dla powodzian, którzy ucierpieli w wyniku żywiołu. W sumie w akcję zaangażowanych było ponad 80 osób. Zebrano 5.715 kg żywności, głownie wody mineralnej, makaronu, mąki, cukru oraz środków czystości. Założeniem zbiórki w sklepach była głównie pomoc dla powodzian z okolicznych gmin.Z inicjatywy Konińskiego Domu Kultury zorganizowano również koncert na rzecz powodzian , gdzie zebrano 510 kg produktów. W sumie w całej akcji pomocy dla powodzian zebrano 12.766,60 kg produktów spożywczych           i środków czystości o wartości 77009,31 zł. Oprócz prowadzonej zbiórki, Bank Żywności w pierwszych dniach powodzi przekazał dla osób poszkodowanych przez powódź żywność z Programu PEAD.    Z możliwości tej skorzystały gminy: Grzegorzew, Stare Miasto, Dąbie, które swoim powodzianom przekazały ponad 2 tony produktów, głównie konserw, cukru, mleka, dżemu. Pomocą objęci zostali również mieszkańcy Konina.

 

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Zróżnicowanie w dostępie do edukacji z powodów ekonomicznych dotyka wiele osób. Bez dodatkowego wsparcia nie mogłoby kontynuować edukacji. Ma to szczególne znaczenie we wschodniej Wielkopolsce, gdzie wskaźnik wykształcenia odbiega od średniej krajowej i średniej dla regionu. Dlatego też w 2001 roku powołałem Fundusz Stypendialny, który działa przy kierowanym przeze mnie Towarzystwie Samorządowym.  Zadaniem funduszu jest więc wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestniczących w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej i przekazanie im pomocy finansowej.

Obszar działania Funduszu to powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński i gnieźnieński. Adresatami Funduszu jest zdolna i aktywna społecznie młodzież, pochodząca z rodzin o niskich dochodach, która chce kontynuować edukację. Są to głównie uczniowie szkół średnich, ale także gimnazjaliści oraz studenci.

Dowiedz się więcej o Funduszu na www.stypendia.ts.konin.plBądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć