Oświadczenia senatora


Oświadczenia senatora

Dwa oświadczenia złożył w Senacie senator Ireneusz Niewiarowski. Jedno dotyczy opóźnień terminu rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa” (PO PŻ) , a drugie uporządkowania współfinansowania projektów ze środków funduszu sołeckiego w ramach działania 413 PROW 2007-2013 z dnia 4 marca 2014 r.

Interpelacja plik .pdf

Oświadczenie plik .pdf

 
Bądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć