Otwarcie wystawy „Polskie przemiany w obiektywie Erazma Ciołka”

Otwierając wystawę z okazji 25-lecia Senatu „Polskie przemiany w obiektywie Erazma Ciołka”, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Erazm Ciołek był wszędzie tam, gdzie powinien być, gdzie czasami działo się dramatycznie. Jak mówił prezydent Bronisław Komorowski, „oglądając tę wystawę, możemy wędrować niełatwą, ale i piękną drogą Polski ku niepodległości, która zakończyła się tu, w Senacie”.Po wystawie gości oprowadził senator Ireneusz Niewiarowski, który pełnił mandat także w I kadencji.

Na wystawie, przygotowanej przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, zaprezentowano fotografie dokumentujące najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce, począwszy od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 r. po ceremonię przekazania prezydentowi Lechowi Wałęsie insygniów prezydenckich na Zamku Królewskim w Warszawie w 1990 r. Otwiera ją symboliczne zdjęcie zatytułowane „Rozdroże”, na którym, jak mówił senator Ireneusz Niewiarowski, znalazło się jego pokolenie. Wybrana przez część Polaków droga po pamiętnej mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie w 2 czerwca 1979 r., odprawionej przez papieża Jana Pawła II, nie była łatwa: strajki w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r., pacyfikacja kopalni „Wujek” w 1981 r., protesty antyrządowe i nielegalne manifestacje, śmierć 19-letniego maturzysty Grzegorza Przemyka w 1983 r., mord księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 r. czy strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim w 1988 r. Droga ta doprowadziła jednak do obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca 1989 r., które zmieniły Polskę.

Autorem prezentowanych zdjęć jest zmarły w 2012 r. Erazm Ciołek, który przez wiele lat dokumentował wydarzenia polityczne i walkę społeczeństwa z władzami PRL. Aktywnie uczestniczył w opozycyjnym ruchu kultury niezależnej, nielegalnych wystawach plastycznych, publikował w nielegalnej prasie podziemnej, fotografował liczne spotkania, koncerty i wystawy niezależnych twórców. Podczas obrad Okrągłego Stołu był fotoreporterem z ramienia Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a przed wyborami do parlamentu 4 czerwca 1989 r. – jednym ze współautorów słynnej serii zdjęć do plakatów wyborczych kandydatów popieranych przez NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą.

Źródło i więcej zdjęć http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,7020,otwarcie-wystawy-polskie-przemiany-w-obiektywie-erazma-ciolka.html

 Bądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć