O Senacie

Senat Rzeczpospolitej Polski jest współodpowiedzialny wraz z sejmem za tworzenie polskiego prawa. Dlatego też głównym obowiązkiem każdego senatora jest rozpatrywanie ustaw uchwalonych przez Sejm. W ramach tego mamy prawo je odrzucać, wnosić poprawki lub przyjąć ją bez zmian.

Podobnie jak w posłowie możemy także zgłaszać własne propozycje ustaw, które są następnie opiniowane przez Sejm.

Ponadto Senat wyraża zgodę na to, by prezydent mógł ogłosić ogólnokrajowe referendum. W głosowaniu tym obywatele wyrażają swoje zdanie na konkretny temat, zazwyczaj jest to proste pytanie, na które można odpowiedzieć tylko tak, lub nie. Ostatnie referendum odbyło się w 2003 roku przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem senatu zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.edukacja.senat.gov.plBądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć