Wydarzenia

Obraz wsi polskiej

W Pałacu Prezydenckim, odbyło się V posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pod tytułem „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”. Eksperci z NRR rozmawiali m.in. o sytuacji polskich gospodarstw rolnych na tle rolnictwa światowego oraz Unii Europejskiej, o zależnościach pomiędzy rolnictwem, klimatem i środowiskiem oraz o jakości życia mieszkańców polskiej wsi. W posiedzeniu uczestniczył Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.

 

Szkolne zbiórki żywności

Ponad 5,5 tony żywności zebrano podczas świątecznej zbiórki w szkołach. Akcja została zorganizowana przez Bank Żywności w Koninie po raz 19 i uczestniczyło w niej 68 szkół z powiatów Konin, Koło, Słupca, Turek. Najwięcej żywności w przeliczeniu na 1 ucznia zgromadziło Gimnazjum nr 1 w Kole, następnie Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie i Szkoła Podstawowa w Sokółkach. Szkoła, która zebrała najwięcej żywności, w nagrodę pojedzie na jednodniową wycieczkę do wybranej przez siebie miejscowości ufundowaną przez Bank Żywności. Wszystkim ofiarodawcom, głównie dzieciom i ich rodzicom dziękujemy za udział w zbiórce, a nauczycielom i dyrekcji szkół za organizację akcji.

 

Przybywa wiosek tematycznych

„Wieś z pomysłem – pomysł na wieś”, pod takim hasłem odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Wiosek Tematycznych. Ponad 180 osób w dniach 20–21 marca uczestniczyło w podsumowaniu projektu podczas, którego wypracowano procedury i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje oraz opracowano standardy wiosek tematycznych.

Więcej

 

NIST dla samorządu

W siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się spotkanie poświęcone pracom dla samorządów. Uczestniczyli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Obrachunkowej, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Komisji Wspólnej Rządu i samorządu Terytorialnego. Na zaproszenie dyr. NIST,. dr Iwony Wieczorek w obradach uczestniczył prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, który zadeklarowałem współpracę z NIST i zgłosił propozycję badania nad funduszem sołeckim. Mówił także o potrzebie wzmocnienia sołectwa w prawie samorządowym oraz o propagowaniu działań popularyzatorskich, np. dotyczących regionalnych programów odnowy wsi, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność itp.

 

Wspominali Józefa Ślisza

W 15 rocznicę śmierci Józefa Ślisza w Jasionce odbyło się coroczne spotkanie upamiętniające lidera wsi, senatora i wicemarszałka Senatu w latach 1989–1993, twórcy PSL „Solidarność”, a później działacza Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskiego oraz Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Przybyli dawni działacze stronnictw i współpracownicy J. Ślisza, wśród nich prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. Tradycyjnie tej uroczystościom w Jasionce towarzyszą poważne rozmowy.

Więcej

 

Z okazji Dnia Sołtysa

Dla ponad 40-tysięcznej rzeszy Sołtysek i Sołtysów najlepsze życzenia zadowolenia i satysfakcji z pełnionej funkcji! W przededniu Dnia Sołtysa w całym kraju odbyło się wiele wydarzeń i spotkań. Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza oraz Gmina Lesznowola były gospodarzami ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej „Sołtys - lider, działacz, społecznik, czy menadżer...?”. Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS przedstawił uczestnikom prezentację nt. o znaczenia i funkcji organizacji sołeckich w Polsce. Goście mieli okazję złożyć sołtysom życzenia i gratulacje.

 


Bądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć