fbpx

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE

TS to regionalna organizacja samorządowa, aktywnie działająca na rzecz rozwoju samorządu, tworzenia więzi lokalnych oraz pobudzania aktywności społecznej.

Jej cele to przede wszystkim:
- działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa
- tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu
- pobudzanie aktywności społecznej
- współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu
- promowanie udziału w wyborach samorządowych.

Jej członkowie to sympatycy idei samorządności, wśród nich znajdują się przedstawiciele władz samorządowych, radni, lokalni działacze bez względu na ich profil polityczny. W ramach tej organizacji uruchomiłem Fundusz Stypendialny. Prowadzimy też szeroką działalność edukacyjną, poprzez konkursy: Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs „Nasza Europa”, a ostatnich latach „Bohaterowie są wśród nas”, „Wybory samorządowe w 1990 roku w mojej gminie” (dwa ostatnie we współpracy z ODN-em).

Dowiedz się więcej o Towarzystwie na stronie www.ts.konin.pl

Kategoria: