fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Pomoc dla Gruzji

Zorganizowano akcję pomocy dla Domu Polskiego w Lagodehii we wschodniej Gruzji. Celem akcji było wsparcie miejscowego środowiska polonijnego, dotkniętego wybuchem wojny.Akcja miała na celu zebranie żywności, odzieży, artykułów przemysłowych, pościeli, kołder, przyborów szkolnych, kocy, podręczników dla mieszkańców Gruzji.Wszystkie zgromadzone artykuły zostały przekazane Fundacji „Bukowina” z Łodzi, która zajęła się zorganizowaniem transportu do Gruzji.

Zbiórka żywności dla powodzian

Bank Żywności w Koninie włączył się do akcji pomocy dla powodzian, którzy ucierpieli w wyniku żywiołu. W sumie w akcję zaangażowanych było ponad 80 osób. Zebrano 5.715 kg żywności, głownie wody mineralnej, makaronu, mąki, cukru oraz środków czystości. Założeniem zbiórki w sklepach była głównie pomoc dla powodzian z okolicznych gmin.Z inicjatywy Konińskiego Domu Kultury zorganizowano również koncert na rzecz powodzian , gdzie zebrano 510 kg produktów. W sumie w całej akcji pomocy dla powodzian zebrano 12.766,60 kg produktów spożywczych i środków czystości o wartości 77009,31 zł. Oprócz prowadzonej zbiórki, Bank Żywności w pierwszych dniach powodzi przekazał dla osób poszkodowanych przez powódź żywność z Programu PEAD.    Z możliwości tej skorzystały gminy: Grzegorzew, Stare Miasto, Dąbie, które swoim powodzianom przekazały ponad 2 tony produktów, głównie konserw, cukru, mleka, dżemu. Pomocą objęci zostali również mieszkańcy Konina.

Dzielmy się tym co mamy

Akcja ma na celu pozyskanie na potrzeby osób biednych, podopiecznych placówek charytatywnych, szkół zajmujących się dożywianiem dzieci oraz ośrodków opiekuńczych znaczących ilości płodów rolnych w zamian za bezpłatne, atrakcyjne wycieczki dla dzieci wiejskich. Do tej pory zebrano 323 tony płodów. Zorganizowano 135 wycieczek, z których skorzystało 5622 uczniów.