fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Spotkania z sołtysami

14 stycznia 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie odbyło się pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyli senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, burmistrz miasta i gminy Ślesin Mariusz Zaborowski, oraz Marian i Ireneusz Selewscy, agenci TUW a także sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz członkowie WSS z gminy Ślesin.

Spotkanie otworzył i poprowadził Sławomir Królak, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Podczas spotkania wybrano nowe władze gminne WSS, następnie agenci TUW przedstawili zebranym osobom najważniejsze zagadnienia dotyczące ZWC SOŁECTWO.

Związek został utworzony na mocy porozumienia z 7 lipca ubiegłego roku, które zostało zawarte pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Głównym celem zawartej umowy jest utworzenie w Towarzystwie Związku Wzajemności Członkowskiej zrzeszającego minimum 3 tysiące członków i korzystanie przez nich z ochrony ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności. Ponadto, zadaniem ZWC SOŁECTWO jest gromadzenie przez członków Związku środków na wypłaty odszkodowań dla tych spośród nich, którzy ponieśli szkody w majątku objętym ubezpieczeniem oraz dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe.

Wszyscy zebrani bardzo żywo reagowali na prezentowany przez agentów Związek. Padało wiele pytań o konkretne korzyści płynące z przystąpienia do ZWC SOŁECTWO. Zebranych bardzo zainteresował fakt uzyskania nawet 10-procentowej zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, której nie mogą otrzymać inne osoby ubezpieczone w TUW-ie, które nie należą do ZWC SOŁECTWO.

Podobne spotkanie z sołtysami odbyło się także 17 stycznia w Starym Mieście, a 28 stycznia w Malanowie i Dobrej. W najbliższym czasie planowane są także spotkania w Grodźcu
1 lutego, w Kłodawie, Olszówce i Kole 15 lutego, w Wilczynie, Skulsku i Wierzbinku
18 lutego, w Kramsku, Sompolnie i Osieku Małym 21 lutego oraz w Dąbiu i Kościelcu 25 lutego. W pozostałych gminach terminy są ustalane z włodarzami.

Senator Ireneusz Niewiarowski uczestniczył we wszystkich spotkaniach które już się odbyły, a także planuje brać udział we wszystkich zaplanowanych.

Więcej informacji nt. Związku Wzajemności Członkowskiej SOŁECTWO można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów www.kss.org.pl, a także na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” www.tuw.pl.

Kategoria: