fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Odnowa i rozwój wsi

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia 2016 roku odbyła się konferencja regionalna, której celem było podsumowanie dotychczasowej realizacji samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020” oraz przedstawienie planów i perspektyw na kolejne lata. Spotkanie było skierowane do wójtów i burmistrzów gmin uczestniczących w programie oraz gmin zainteresowanych przystąpieniem do programu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie wdrażania odnowy wsi w sołectwach, ze szczególnym uwzględnieniem gminnych instrumentów wsparcia. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów reprezentował prezes Ireneusz Niewiarowski. Warto przypomnieć, że KSS i WSS należą do inicjatorów tego pożytecznego regionalnego programu.

Kategoria: