fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

O odznace, stypendiach i konkursiePrzyznanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, kolejne rozdanie stypendiów Funduszu Stypendialnego oraz finał konkursu ,,List do ojca”  to tematy dzisiejszej konferencji prasowej senatora Ireneusza Niewiarowskiego.

Rozpoczynając spotkanie  senator nawiązał do wydarzeń sierpniowych i podziękował wszystkim ludziom zaangażowanym w  powstanie , a potem działalność  w ,,Solidarności”  oraz budowę wolnej Polski.

- Chciałbym  podziękować Lechowi  Wałęsie, ale również wszystkim bezimiennym działaczom ,,S”.  Dzięki nim doszło w Polsce w 1989 roku do pierwszych wolnych wyborów, a co za tym idzie do stworzenia fundamentalnej dla rozwoju Polski  reformy samorządowej – powiedział I. Niewiarowski.

I to właśnie za wieloletnią działalność związaną z rozwojem samorządu  senator otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego  przyznaną przez ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego.  Oprócz I. Niewiarowskiego wyróżniono m.in. Bogdana Borusewicza, dr hab. sędziego Jerzego Stępnia, Henryka Wujca  i pośmiertnie prof. Jerzego Regulskiego.

Odznaka nadawana jest m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, jak i za pracę naukową, badawczą oraz dydaktyczną dotyczącą samorządu.

W tym roku Funduszu Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyznał stypendia zdolnym, ale znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uczniom po raz 16.  Pomoc trafi do 90 osób.  W sumie do tej pory fundusz przyznał już 2214 stypendia.  W tym roku szkolnym stypendium za szczególne osiągnięcia otrzyma Bartosz Śliwicki, uczeń trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Sompolnie, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce (śr. 5,3). Został laureatem w jednym z najbardziej prestiżowych Ogólnopolskich Konkursów Wiedzy o Mediach, organizowanym przez Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając w ten sposób staż w radiu RMF oraz indeks wydziału dziennikarstwa.

Senat po raz trzeci organizuje konkurs ,,List do ojca”. Na terenie subregionu konińskiego wzięło w nim udział 154 uczniów klas czwartych i piątych z 26 szkół podstawowych.  Najważniejszy cel konkursu, wzorowanego na organizowanym od wielu lat w USA z udziałem senatorów, to propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. W pracach ocenia się formę, treść, ale również ich autentyczność. Zwycięzca konińskiego finału, który odbędzie się 7 września w Parku Makiet – Mikroskali  pojedzie do Warszawy.

- Na koniec chciałbym wszystkim dzieciom życzyć dużo satysfakcji z pracy w nadchodzącym roku szkolnym.  Mam nadzieję, że te 10 miesięcy szybko minie  - dodał senator.

Kategoria: