fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Senator honorowym obywatelem

Na uroczystej Sesji Urzędu Gminy w Kawęczynie senator Ireneusz Niewiarowski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kawęczyn. Uroczystości 25-lecia Samorządu towarzyszyło wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę siedziby Urzędu Gminy.

Z inicjatywą nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kawęczyn dla senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego do Piotra Geblera - przewodniczącego Rady Gminy wystąpili: Jan Nowak – wójt,  Sylwester Kasprzak w imieniu Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie, Henryk Binkowski w imieniu Gminnego Koła Towarzystwa Samorządowego w Kawęczynie, Franciszek Raszewski w imieniu Zarządu Gminnego NSZZ RI w Kawęczynie, Jarosław Król w imieniu Stowarzyszenia Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju oraz Jarosław Pasik  w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie.

W uzasadnieniu wniosku można przeczytać : ,,Senator Ireneusz Niewiarowski od ponad 30 lat prowadzi aktywną działalność społeczną i polityczną; współpracuje z wieloma organizacjami środowisk samorządowych, wiejskich i gospodarczych. Kieruje pracami wielu stowarzyszeń; jest m.in. prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Towarzystwa Samorządowego, które od wielu lat organizuje Konkurs Wiedzy o Samorządzie.

W latach 1980-89 był aktywnym działaczem opozycyjnym, związanym z NSZZ Rolników Indywidualnych. W stanie wojennym, przez pół roku, był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka. W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie.

Organizował pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu. Od czerwca 1989 r. do października 1991 r. był senatorem Ziemi Konińskiej, w latach 1991 - 1993, 1997 – 2001, 2001 – 2005  posłem na Sejm RP. Do senatu wybrany ponownie w 2007 i 2011 r. W Senacie, w obecnej VIII kadencji, jest m.in.: zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Pracuje w Senackim Zespole Strażaków.

W Senacie I kadencji dążył do odrodzenia samorządu terytorialnego, był jednym z wnioskodawców ustawy samorządowej dającej podstawy funkcjonowania samorządu lokalnego w Polsce. Również w Sejmie aktywnie uczestniczył w pracach zmierzających do wzmocnienia samorządu terytorialnego oraz przygotowaniu kolejnych etapów reformy samorządowej.

Doprowadził do zainicjowania prac nad ustawą dotyczącą Funduszu Sołeckiego, przyjętą przez Sejm w 2009r. Dzięki jego inicjatywie, od 1992 r., publikowany jest „Poradnik Radnego i Sołtysa”. Również z jego inicjatywy odbywają się coroczne pielgrzymki sołtysów do Lichenia. Uruchomił w 1996 r. Koniński Bank Żywności, natomiast w 2000 r. uruchomił Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego.

Obecnie aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z obchodami XXV-lecia Odzyskania Wolności, służących popularyzacji najnowszej historii Polski, adresowanych m.in. do młodzieży szkolnej.

Za swoją pracę i zaangażowanie wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez instytucje i środowiska,  m.in.; 2004 r. – tytuł Najlepszego Samorządowca Powiatu Konińskiego, 2006 r. – odznaka honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego:, 2014 r. – Krzyż Wolności i Solidarności nadany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ireneusz Niewiarowski przez cały okres swojej działalności parlamentarnej oraz działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego ściśle współpracował i współpracuje z Gminą Kawęczyn. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc w pozyskaniu środków finansowych na budowę szkół w: Kowalach Pańskich – Kolonii, Kawęczynie i Skarżynie z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej A. Balazsa.

Rada Gminy Kawęczyn po rozpatrzeniu wniosku podjęła w dniu 31 marca 2015 r. uchwałę nr V/32/2015 w sprawie nadania Senatorowi RP Ireneuszowi Niewiarowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kawęczyn, w dowód uznania Jego zasług w dążeniu do odrodzenia i rozwoju samorządności  w  Polsce.”

Kategoria: