fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Sołtysi na pikniku

Gmina Sompolno, Wydawnictwo Przegląd Koniński oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów – to główni organizatorzy dorocznego „Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów”, który odbył się 4 sierpnia w Sompolnie. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Czytaj więcej...

Nowe możliwości dla sołectw

Członkowie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, prezesi regionalnych stowarzyszeń sołtysów, dziennikarze „Gazety Sołeckiej” uczestniczyli w Koninie w spotkaniu z posłem Ryszardem Wilczyńskim, który przedstawił projekt zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz w kilku powiązanych z nią aktach prawnych, które mają na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy.

Czytaj więcej...

Liderzy wsi w Licheniu

Od konferencji „Wiejska Polska” zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło się doroczne spotkanie sołtysów i środowisk wiejskich w Licheniu. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawił zebranym prezentację pt. „Fundusz sołecki i co jeszcze dla aktywności lokalnej”, następnie dyr. Departamentu PROW Izabela Mroczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu mówiła o instrumentach wsparcia aktywności w regionie. W kolejnych prezentacjach zaprezentowali się zwycięzcy krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Czytaj więcej...

Wspierają rozwój lokalny

Członkowie Towarzystwa Samorządowego podsumowali działania 2017 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego. Omawiano m.in. dokonania Funduszu Stypendialnego, przebieg Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz zrealizowane programy grantowe: „Młodzieżowe inspiracje”, „Moje miejsce”, „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz współpracę z Bankiem Żywności w Koninie i akcję charytatywną „Konińskie Mikołaje”.

Czytaj więcej...