fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Aktywne sołectwo

We wsi Żdżary, gm. Kawęczyn otwarto nowy dobrze wyposażony plac zabaw. Początek działaniom mieszkańców dał fundusz sołecki, wspólna praca mieszkańców oraz środki z Wielkopolskiej Odnowy Wsi i wsparcie gminy. Efekt jest imponujący: obszerna wiata, kostka brukowa, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i ogrodzenie.

Czytaj więcej...

Rozmowy o sprawach sołectw

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie spotkali się sołtysi kilku powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, aby zapoznać się z aktualnymi kwestiami dotyczącymi wspierania aktywności lokalnej. W imieniu marszałka województwa Marka Brzezina obecnych powitał dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Ryszard Cecot, o możliwościach współpracy mówiła kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Joanna Glezman.

Czytaj więcej...

Sołtysi na pikniku

Gmina Sompolno, Wydawnictwo Przegląd Koniński oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów – to główni organizatorzy dorocznego „Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów”, który odbył się 4 sierpnia w Sompolnie. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Czytaj więcej...

Nowe możliwości dla sołectw

Członkowie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, prezesi regionalnych stowarzyszeń sołtysów, dziennikarze „Gazety Sołeckiej” uczestniczyli w Koninie w spotkaniu z posłem Ryszardem Wilczyńskim, który przedstawił projekt zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz w kilku powiązanych z nią aktach prawnych, które mają na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy.

Czytaj więcej...