fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Wyróżniono ludzi przełomu

Konferencję „Od Solidarności do Wolności” zorganizowało wczoraj w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Towarzystwo Samorządowe. W trakcie spotkania podsumowano ostatnie 40 lat historii , ale przede wszystkim odznaczono ludzi zaangażowanych w budowę Wolnej Polski. 

Czytaj więcej...

O dorobku konińskich stowarzyszeń

Działania na rzecz dzieci i młodzieży  realizowane w ćwierćwieczu 1994–2019 przez zespół organizacji: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Towarzystwo Samorządowe, Bank Żywności w Koninie oraz Klub Biegacza „Aktywni” Konin są tematem publikacji wydanej w marcu 2019 roku przez TS. Autorem książeczki  zatytułowanej „Sztafeta pokoleń” jest Ireneusz Niewiarowski, pomysłodawca powołania wymienionych towarzystw oraz jeden z ich aktywnych współanimatorów. Uznałem, że warto pokazać dokonania tych stowarzyszeń adresowane do naszych najmłodszych współobywateli, gdyż doskonale ilustrują one efekt synergii możliwy do osiągnięcia tylko w wyniku współpracy wielu organizacji  – napisał w przedmowie do prezentowanej publikacji. Zaznaczył również, że zachętą do prezentacji wybranych przykładów z tego dorobku jest przypadająca w tym roku 30. rocznica demokratycznego przełomu w naszym kraju, który umożliwił odrodzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Do Pobrania

Posprzątali park w Kłodawie

W Kłodawie przyłączyliśmy się ogólnoświatowej akcji Trash Challenge i posprzątaliśmy Park Górnika.
Na apel odpowiedziało około 100 osób, szczególnie młodzież i ich opiekunowie, strażacy, piłkarze, harcerze, a także kilku emerytów, był też burmistrz Kłodawy. Zebraliśmy ponad 130 worków śmieci !

Czytaj więcej...

O przyszłości Wielkopolski Wschodniej

Zebranie członków władz struktur gminnych i wojewódzkich Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów odbyło się wczoraj w Koninie. Spotkanie było okazją do odznaczenia zasłużonych sołtysów, ale również omówienia przyszłości subregionu konińskiego.

Czytaj więcej...