fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Sołecka Nike dla Rychlik i Mielżyna

Podczas dorocznej konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Konkurs organizuje przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.


Rozpoczynając spotkanie powiedziałem, że najważniejszym dokonaniem KSS jest stworzenie Fundusz Sołeckiego. Ożywił wieś, wzmocnij pozycję sołtysa, zintegrował środowisko. Jest dobrze, ale może być lepiej, dlatego potrzebne są zmiany prawne. Muszą one wzmocnić: sołectwo, instytucję zebrania wiejskiego, sołtysa i pomóc wyłaniać liderów. 
Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podkreślił znaczenie Wielkopolskiej Odnowy Wsi i jej dużą popularność wśród mieszkańców. Tylko do konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś zgłoszono w tym roku 300 projektów.
Niezwykle ciekawych przykładów dobrych praktyk dokonała Edeltrauda Zug, sołtys wsi Wojciechów, woj. opolskie. Sołectwo było laureatem II edycji ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
Podsumowania VII edycji wojewódzkiej konkursu dokonała tradycyjnie przewodnicząca Komisji konkursu, Arleta Jaśniewicz:
- Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs realizowany był w II kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, cieszyła się zainteresowaniem a uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem w należyte przygotowanie dokumentów konkursowych. Konkurs ukazał ogromną mobilizację, współpracę i zaangażowanie mieszkańców wsi w działania na rzecz swoich małych ojczyzn. Z wniosków aplikacyjnych i bogatej dokumentacji fotograficznej wynika, że w wielu miejscowościach fundusz sołecki jest ważnym instrumentem integracji społecznej i realizacji lokalnych celów, poprawiających jakość życia mieszkańców.
Podczas spotkania dokonano uroczystego ogłoszenia wyników połączonego z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu.
I Kategoria – Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego
I miejsce zajął projekt: „Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Rychliku”, sołectwo Rychlik, gmina Trzcianka (kwota nagrody 4 300 zł)
II miejsce przypadło w udziale sołectwu Stare Grądy w gminie Grodziec za projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie działki nr 164/1” (kwota nagrody 3 300 zł).
III miejsce zajął projekt pn.: Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ulicy Stawnej w Łuszczanowie wraz z doposażeniem infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej, sołectwo Łuszczanów, Gmina Jarocin (2 300 zł)
Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrodę finansową w kwocie 1 700 zł otrzymały: projekt pn. Uczyńmy nasz park piękniejszym przez sołectwo Radolina w gminie Golina, oraz Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji sposobem na lokalną tradycję i kulturę zrealizowany przez sołectwo Grójec Wielki w gminie Siedlec.

W II kategorii – Najaktywniejszy mieszkaniec

I miejsce zajęła Gabriela Szeszycka, sołtyska sołectwa Mielżyn, gmina Witkowo (kwota nagrody 1 400 zł)
II miejsce zajął Łukasz Witczak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi Łuszczanów w gminie Jarocin (kwota nagrody 1 200 zł)
III miejsce zajęła Jadwiga Hirt, sołtyska sołectwa Grójec Wielki, gmina Siedlec (kwota nagrody 1 100 ZŁ)
Wyróżnienie otrzymała Agnieszka Warnkowska, prezeska Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik, gmina Trzcianka.
Laureaci pierwszych miejsc obydwu kategorii konkursu otrzymali, jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności społecznej, statuetki „Sołecka Nike”.
Nagrody finansowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzień zakończyła tradycyjna pielgrzymka sołtysów i środowisk wiejskich w Licheniu, a także przejście i złożenie kwiatów przy grobie księdza biskupa Romana Andrzejewskiego.

Galeria zdjęć z konferencji Wiejska Polska - https://photos.app.goo.gl/kU5ainDLYAbvYHWZ7

Galeria zdjęć z pielgrzymki - https://photos.app.goo.gl/8ZGD97AGMZyrsLRm7

Kategoria: