fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Pielęgnować tamte czasy

Podsumowanie działalności Towarzystwa Samorządowego i wręczenie medali osobom zasłużonym w czasach ,,przełomu"  z powiatu konińskiego, kolskiego i tureckiego to główne punkty Zjazdu Delegatów jaki odbył się w Grzegorzowie.

Rozpoczynając spotkanie odniosłem się do 1989 roku i obchodów 30-lecia Wolnej Polski. Towarzystwo Samorządowe jako kontynuacja Komitetów Obywatelskich ma obowiązek pielęgnować tamte wydarzenia. W ramach tych działań między innymi wyróżniamy od ubiegłego roku osoby związane z 30-leciem Wolnej Polski, ale także te, które na przestrzeni tych lat ją umacniają.W sumie do tej pory TS wręczył 127 medali . Chciałbym, aby takie obchody weszły do każdej gminy, szkoły, sołectwa.  Zjazd był okazją do podsumowania działań TS w 2018 , a także kilku miesięcy tego roku . Omówiono m.in. wybory samorządowe. Komitet Wyborczy Towarzystwo Samorządowe w Koninie wystawił kandydatów w powiatach: kolskim, konińskim i tureckim. Z 79 kandydatów do rad gmin mandat uzyskało 28 osób. TS przeprowadził również promocję Konińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz XXV Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyznał do końca 2018 roku łącznie 2401 stypendiów.
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego
W 2018 roku zorganizował również cykl spotkań we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, świętowano m.in. Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.
Na koniec wspomniałem o działaniach Komisji Europejskiej dotyczących platformy węglowej dla terenów pokopalnianych . Na cel ten zostanie przeznaczonych 5 mld euro. Wielkopolska jest jednym z regionów, który zostanie włączony w te działania. W zakresie tym razem m.in. z Urzędem Marszałkowskim aktywnie działa Towarzystwo Samorządowe.
Chciałbym, aby temat ten był poruszany na każdej sesji rady miasta czy gminy naszego regionu. 

Wyróżnieni działacze :
Ryszard Bilski - działacz opozycyjny kolportował materiały solidarnościowe. W roku 1988 założył NSZZ „Solidarność” w Hydrokopie. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej. Włączył się w organizację Miejsko-Gminnego Komitetu Obywatelskiego w Kłodawie. Po reorganizacji struktur został wiceprzewodniczącym. Ubiegał się o mandat radnego w Kłodawie w wyborach samorządowych 1990 r.
Wacław Cegielski - członek Miejskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Słupcy Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupcy I kadencji odrodzonego samorządu.
Janusz Dorabiała - członek Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Grzegorzewie. W pierwszej kadencji odrodzonego samorządu pełnił funkcję społecznego zastępcy wójta gminy Grzegorzew.
Józef Imbiorski - przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego na terenie gminy Wierzbinek. Aktywnie agitował na rzecz kandydatów bloku solidarnościowego. Przed wyborami samorządowymi współorganizował spotkania z kandydatami na radnych gminy Wierzbinek.
Marek Jarosiński - członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzgowie. Radny Rady Gminy I kadencji odrodzonego samorządu. Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego i członek prezydium.
Lech Jezierski - członek założyciel i późniejszy Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Rychwale.
Bogusław Michalski - członek NSZZ RI „Solidarność”. W latach osiemdziesiątych uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Rolników. Współorganizator spotkań z wyborcami podczas obu kampanii. Przewodniczący GKO „Solidarność” w gminie Przedecz. W 1990 r. wybrany radnym gminnym oraz delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego.
Tadeusz Sierakowski - wieloletni sołtys (38 lat) wsi Lipie Góry (gm. Babiak). Przez wiele lat był przewodniczącym gminnego koła sołtysów w Babiaku. Jeden z członków założycieli stowarzyszenia sołtysów (brał udział w tworzeniu struktur Społeczno – Kulturalnego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie). Członek Wojewódzkiej Rady Sołtysów. Członek kolegium sołtysów powołanego przy Senatorze Niewiarowskim.
Grzegorz Siwiński - zaangażowany w działalność NSZZ RI „Solidarność”, najpierw na terenie gminy Kłodawa, później w strukturach wojewódzkich. Działał w Duszpasterstwie Rolników w Kłodawie i w Koninie. Członek prezydium Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników. W roku 1989 współtworzył WKO „S” i KO „S” w Kłodawie. W 1990 r. wybrany radnym w Kłodawie i delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego.
Tadeusz Słodkiewicz - działacz NSZZ „Solidarność” przy KWB Konin. Działał w komisji wydziałowej na odkrywce Lubstów. W 1989 r. włączył się aktywnie w działalność Miejskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Z jego ramienia kandydował w 1990 r. do rady miasta.
Waldemar Tubacki - członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzgowie. Radny Rady Gminy I kadencji odrodzonego samorządu.
Antoni Tyczka - polski polityk, działacz związkowy, poseł na Sejm III kadencji. Zasiadał we władzach regionalnych „Solidarności”.
Andrzej Tyczyno - działacz NSZZ „Solidarność”. Był organizatorem protestów i strajków w Chrapczewie. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Dobrej.
Albin Zańko - twórca i przewodniczący KZ NSZZ „S” w LO w Turku. Stał na czele „Solidarności” oświatowej w Turku. Współorganizator Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Turku. Radny Rady Miasta w Turku I kadencji odrodzonego samorządu.

Kategoria: