fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Wyróżniono ludzi przełomu

Konferencję „Od Solidarności do Wolności” zorganizowało wczoraj w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Towarzystwo Samorządowe. W trakcie spotkania podsumowano ostatnie 40 lat historii , ale przede wszystkim odznaczono ludzi zaangażowanych w budowę Wolnej Polski. 

Jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w województwie konińskim gości powitał Ireneusz Niewiarowski, prezes TS.

- Chcemy dziś podziękować ludziom, którzy budowali wolną Polskę. W 1989 roku byli to ludzi głównie związani z Komitetami Obywatelskimi. Działania te rozpoczęliśmy w ubiegłym roku.  Razem z Komisją Europejską, przedstawicielstwo w Polsce  zorganizowaliśmy cykl spotkań  na ten temat. W ich trakcie wręczyliśmy medale ludziom samorządu, liderom lokalnym, pracownikom samorządowym, sportowcom, ale też ludziom kultury czy edukacji.  Chcemy to kontynuować dlatego w tym roku wyróżniliśmy już sołtysów, a dziś medale otrzyma kolejna grupa działaczy – trzon Komitetów Obywatelskich i pierwszego samorządu – powiedział I. Niewiarowski.

Jako gość specjalny wystąpił Andrzej Porawski. A. Porawski to wieloletni dyrektor biura Związku Miast Polskich, działacz samorządowy, członek „Solidarności” i delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w województwie poznańskim, radny i członek zarządu miasta Poznania I kadencji odrodzonego samorządu.

- Warto pamiętać o tym, że w 1989 roku wygraliśmy wybory i mogliśmy sami pracować nad ustawą o samorządzie terytorialnym. W pierwszych wyborach samorządowych wybrano 53 tysiące radnych, z czego 29 tysięcy to byli członkowi KO, 20 tysięcy radni niezależni i tylko kilka tysięcy partyjnych – powiedział Andrzej Porawski.

Elżbieta Siudaj – Pogodska, aktywna działaczka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego, wspomniała o konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, który TS prowadził przez wiele lat.

- Z tego konkursu narodziło się wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów – dodała.

Konferencja była przede wszystkim okazją do podziękowania ludziom zaangażowanym w budowę Wolnej Polski.  Wręczono medale osobom aktywnym w czasach „przełomu” (Komitet Obywatelski „Solidarność”, wybory parlamentarne 1989, wybory samorządowe 1990).

Przed wręczeniem medali Ireneusz Niewiarowski wrócił do 1989 roku.

- Zbieramy 120 tysięcy podpisów i wygrywamy wybory. Możemy budować wolną Polskę. Dziś chcemy docenić ludzi, dzięki którym stało się to możliwe – dodał prezes TS.

W imieniu odznaczonych wypowiedział się Stanisław Tamm. W 1991 roku został wicewojewodą konińskim, a w 1997 roku objął stanowisko wojewody.

- Nasze pokolenie doprowadziło do wolnej Polski, ale , co ważne, potrafiło ją dobrze zagospodarować – powiedział S. Tamm

Konferencję uświetnił występ Filipa Pacześnego. Ucznia Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie w klasie fortepianu Danuty Gościńskiej.  Od października 2018 r.  Filip należy do grona stypendystów  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy.

OSOBY ODZNACZONE PRZEZ TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE ZA ZASŁUGI NA RZECZ WOLNOŚCI

Roman Byczyk Konin
Przewodniczący Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” „Zatorze”. Wieloletni Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej.

Wojciech Chojnowski Babiak
Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Babiaku. Od 1990 roku Wójt gminy Babiak z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Józef Chudy Kłodawa
Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kłodawie. Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa I kadencji odrodzonego samorządu.

Włodzimierz Fraszczyk Olszówka
Od 1990 roku Wójt gminy Olszówka popierany przez Komitet Obywatelski „Solidarność” . Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego. Przewodniczący II kadencji Sejmiku.

Roman Jakubowicz Rzgów
Członek NSZZ RI "So¬lidarność" z terenu gminy Rzgów. Radny w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu w gminie Rzgów z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wieloletni przewodniczący rady gminy Rzgów.

Ireneusz Kamiński Grodziec
Działacz Komitetu Obywatelskiego w gminie Grodziec. Od wiosny 1990 roku jego przewodniczący. Organizował kampanię wyborczą w 1989 roku i kampanię wyborczą do samorządu gminy Grodziec. Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

Paweł Kotlarski Konin
Więzień polityczny w latach 80. Od 1981 roku członek NZS. W latach 1983–1989 działał w niezależnym ruchu wydawniczym. 1989-1990 wiceprzewodniczący TZR NSZZ „Solidarność” w Koninie. Współzałożyciel Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „S”, później związany z Miejskim Komitetem Obywatelskim. Od 1990 roku stał na czele Porozumienia Komitetów Obywatelskich Ziemi Konińskiej współpracujących z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”.

Przemysław Kowalski Pyzdry
Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w Pyzdrach. Współorganizator Komitetu Obywatelskiego „S” w Pyzdrach i członek jego zarządu. Był także jednym z założycieli czasopisma wydawanego przez KO – „Echo Pyzdr”. W roku 1990 wybrany został burmistrzem miasta Pyzdry.

Czesław Krawczyk Grabów
Od 1990 roku radny i wieloletni przewodniczący rady w gminie Grabów z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Delegat Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Grabowie.

Wacław Kurpik Kłodawa
W 1990 roku przewodniczący rady w Kłodawie z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Aktywny działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kłodawie.

Józef Lebiedziński Stare Miasto
Przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność”. Przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Starym Mieście. W roku 1990 wybrany radnym gminy Stare Miasto.

Halina Nagler Turek
Współorganizator pierwszej w woj. konińskim komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. W ramach działalności Komitetu Obywatelskiego zbierała między innymi podpisy pod listami poparcia kandydatów solidarnościowych oraz agitowała na ich rzecz.

Jan Nowak Kawęczyn
Członek Komitetu Obywatelskiego. Organizował i prowadził spotkania z kandydatami do Sejmu i Senatu. Od 1990 roku wójt gminy Kawęczyn. Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

Maria Nowak Kłodawa
Od jesieni 1989 roku rozpoczęła działalność w strukturach NSZZ RI „Solidarność” a następnie Komitecie Obywatelskim „Solidarność” w gminie Kłodawa. (Najmłodsza) radna z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i członek zarządu gminy Kłodawa.

Andrzej Nowak Kramsk
Od 1990 roku działacz Komitetu Obywatelskiego w gminie Kramsk. Z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” wybrany radnym w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu i przewodniczący Rady Gminy Kramsk. Obecnie Wójt Kramska.

Michał Owczarek Ostrowite
Członek Gminnego Koła Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowitem. Z jego listy uzyskał mandat radnego i został wybrany wiceprzewodniczącym rady gminy. Delegat i przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Był członkiem Krajowego Sejmiku Samorządowego.

Andrzej Porawski Poznań
Działacz samorządowy, członek „Solidarności” i delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w województwie poznańskim, radny i członek zarządu miasta Poznania I kadencji odrodzonego samorządu. Wieloletni dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Roman Rybacki Turek
Członek Komitetu Obywatelskiego w Turku i współzałożyciel oraz delegat do Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Koninie. W 1990 roku wybrany został burmistrzem miasta Turek z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Leonard Sarnociński Stare Miasto
Od 1980 roku członek NSZZ RI „Solidarność” w gminie Sompolno i przewodniczącym koła w Sycewie. W roku 1989 zaangażowany w odbudowę struktur związkowych i tworzenie Miejsko-Gminnego Komitetu Obywatelskiego „S”. Organizował kampanię wyborczą do samorządu.

Marian Selewski Tuliszków
W roku 1980 organizował struktury gminne NSZZ RI „Solidarność” zostając ich przewodniczącym. Po zakończeniu stanu wojennego aktywnie działał w Duszpasterstwie Rolników w Koninie. Był członkiem prezydium Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników. Był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego, z którego ramienia kandydował do samorządu w 1990 r. uzyskując mandat radnego w gminie Tuliszków. Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

Andrzej Sipowicz Ostrowite
Przewodniczący za¬rządu gminnego NSZZ RI "Solidar¬ność" w Ostrowitem. Członek prezydium Związku. Aktywnie zabiegał o powstanie Izb Rolniczych. Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu.

Elżbieta Siudaj-Pogodska Konin
Przewodnicząca Rady Miasta Konina w drugiej kadencji odrodzonego samorządu. Aktywna działaczka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego.

Wacław Szklarz Skulsk
Od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku został członkiem Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Skulsku. Kandydował do rady gminy w 1990 roku i uzyskał mandat. Został wybrany wójtem gminy oraz delegatem do sejmiku samorządowego. Był członkiem prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego.

Stanisław Tamm Poznań
W 1991 roku został wicewojewodą konińskim a w 1997 roku objął stanowisko wojewody. Po reformie administracyjnej pełnił funkcję II wicewojewody wielkopolskiego, a w latach 2000–2001 sprawował urząd wojewody. Obecnie sekretarz Miasta Poznań.

Kazimierz Warszewski Kawęczyn
W latach osiemdziesiątych działacz „Solidarności” Rolniczej w gminie Kawęczyn. Od 1989 roku członek Komitetu Obywatelskiego. Radny I kadencji odrodzonego samorządu z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kawęczynie.

Marek Waszkowiak Konin
Przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Koninie. Pierwszy Prezydent Konina odrodzonego samorządu z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Senator IV i VI kadencji. Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

OSOBY NIEOBECNE

Andrzej Arendarski Warszawa
Polityk i działacz gospodarczy, doktor nauk humanistycznych, poseł ziemi konińskiej na Sejm X i I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej, wieloletni prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Czesława Gutkowska-Kicińska Koło
Burmistrz miasta Koła I kadencji odrodzonego samorządu wybrana do rady z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Andrzej Gwóźdź Kramsk
Delegat do sejmiku samorządowego województwa konińskiego. organizator związku NSZZ RI „Soli¬darność” w gminie Kramsk i jego przewodniczący. Przewodniczący i założyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wójt gminy Kramsk I kadencji odrodzonego samorządu.

Kazimierz Kot Koło
Członek zarządu tajnej Tymczasowej Rady Rolników „Solidarność” w Koninie. Przewodniczący Tymczasowej Rady Gminnej „Solidarność” w gminie Koło. Aktywny działacz Dusz¬pasterstwa Rolników oraz Tajnej Rady NSZZ RI „Solidarność”. Delegat Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Delegat na spotkaniu Komitetów Obywatelskich w Warszawie.

Andrzej Miążkiewicz Strzałkowo
Organizator związku zawodowego NSZZ RI „Solidarność” na terenie gminy Strzałkowo. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku, a od 1981 roku wybrany został jego przewodniczącym. Członek WKO „S” w Koninie i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w gminie Strzałkowo. W 1989 roku był mężem zaufania w komisji wyborczej w Rychwale.

Grzegorz Musidlak Witkowo
Internowany w stanie wojennym. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działacz struktur podziemnych. Przewodniczący Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Witkowie.

Marek Naglewski Turek
W 1990 roku kierownik Urzędu Rejonowego w Turku oraz radny Rady Miejskiej w Turku. Radny i starosta powiatu tureckiego. W latach 1990–1997 wojewoda koniński. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jan Radzimski Turek
Działacz Komitetu Obywatelskiego w Turku. W 1990 roku wybrany radnym miasta Turek i delegatem do sejmiku samorządowego województwa konińskiego. Radny powiatowy. Powiatowy lekarz weterynarii.

Zofia Sochacka Koło
Internowana w stanie wojennym. Aktywna działaczka NSZZ „Solidarność” od roku 1980 r. W roku 1989 włączyła się w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kole.

Remigiusz Zasada Przedecz
Działacz NSZZ RI „Solidarność” w woj. Konińskim. Założyciel koła związku w Żarowie, był wiceprzewodniczącym ZG NSZZ RI „Solidarność”. Działał w strukturach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Później włączył się w działalność Duszpasterstwa Rolników, zawiązanego w Kłodawie. W 1990 r. wybrany został burmistrzem miasta Przedecz.

Karol Janicki Gmina Koło
Członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu NSZZ RI „Soli­darność”. Wice­przewodniczący zarządu i współzałożyciel gminnego NSZZ RI „Soli­darność” w Kole. W okresie stanu wojennego wspomagał rodziny internowanych. Był jednym z dziewięciu członków Prezydium Tajnej Tymczasowej Rady Rolników. Członek prezydium Komitetu Obywatelskiego w Kole. Przewodniczącym rady gminy Koło z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Delegat Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

zdjęcia : Anna Małkowicz

 

 

 

 

 

Kategoria: