fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

4500 paczek na święta

Ponad 4500 paczek przekazano osobom potrzebującym w ramach akcji „Pogotowie św. Mikołaja” . Wypełniły je produkty zebrane podczas Świątecznej Zbiórki Żywności w dniach 30.11 – 01.12.2018 w sklepach w Koninie i okolicznych miejscowościach. W Koninie przygotowano 1500 paczek, głównie dla osób starszych, chorych, samotnych jak też rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Paczki trafiły do odbiorców za pośrednictwem organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością pomocową jak też zostały dostarczone osobiście do domów przez wolontariuszy Banku Żywności w Koninie. Listy osób potrzebujących weryfikowane były przez miejscowe ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

Akcja prowadzona była w Koninie oraz 25 gminach w powiatach Konin, Koło, Słupca, Turek. Oprócz 1500 paczek przekazanych w Koninie, do potrzebujących trafiły również paczki w Kole – 297 szt., Turku – 680 szt., Tuliszkowie –350 szt., Kłodawie –200 szt. i innych okolicznych miejscowościach.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji, a wolontariuszom, których w akcji było ponad 1500, dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Kategoria: