fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Konkurs dla aktywnych sołectw

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców wsi, liderów wspólnot sołtysów samorządowców do nadsyłania zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane lub były współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi. Szczegóły na stronie www.kss.org.pl.

Kategoria: