fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Towarzystwo inspiruje

Wśród nielicznych wielkopolskich organizacji, które uzyskały dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2017 rok znalazły się: Towarzystwo Samorządowe w Koninie oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Obydwa stowarzyszenia zrealizują projekty kulturalne adresowane do środowisk wiejskich regionu. TS zgłosiło projekt „Młodzieżowe inspiracje” którego celem jest włączanie młodzieży do realizacji lokalnych projektów kulturalnych. WSS przygotowuje cykl działań wzbogacający ofertę wiejskich świetlic i ośrodków kultury oraz przyczyniających się do integracji mieszkańców. W sumie konkurowało 1467 projektów złożonych we wrześniu 2016 roku a dofinansowano 336. 

Kategoria: