fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Sołtys – człowiek na straży rozwoju wsi

W Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów, na Warmii i Mazurach – blisko 2,5 tysiąca. Blisko 1,5 tys. z nich spotkało się w Centrum Kongresowym i Wystawienniczym Expo Mazury w Ostródzie, by wspólnie świętować Samorządowy Dzień Sołtysa. W uroczystości wziął udział Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

- Nasze spotkania z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach stały się już tradycją - mówił do zebranych marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, gospodarz wydarzenia. - Co roku jest nas więcej, to wielka satysfakcja. Święto jest okazją, by podziękować gospodarzom wsi za ogromne zaangażowanie, jakie wkładają w pracę na rzecz rozwoju sołectw.
Jak twierdzą historycy, sołtysi w Polsce funkcjonowali już w XIII wieku i są jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą instytucją państwa polskiego. Taka tradycja zobowiązuje.
- Stanowicie Państwo wielką armię ludzi aktywnych, pełnych inicjatywy i zapału, zachęcających mieszkańców do wspólnego działania – dodał marszałek Brzezin. - Samorząd województwa od lat realizuje dobrą praktykę prosołecką. W wymiarze własnego budżetu, ale też wsparcia przy pozyskiwaniu środków unijnych. Należy bowiem pamiętać, że w naszym regionie ponad 600 tys. osób to mieszkańcy wsi i małych miejscowości, rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki Warmii i Mazur, a produkcja zdrowej żywności jedną z trzech inteligentnych specjalizacji regionu.
Wsparcie obszarów wiejskich przez samorząd województwa to m.in. realizacja Programu Odnowy Wsi, organizacja konkursów, takich jak "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla", a przede wszystkim realizacja dwóch działań objętych PROW 2014-2020, w których średni poziom kontraktacji to 75 proc. dostępnego limitu. Dzięki unijnym pieniądzom powstały setki kilometrów dróg lokalnych, urządzeń wodno-ściekowych, nowe targowiska i wiele małych, ale ważnych dla wsi inwestycji. Te ostatnie to zasługa LEADER'a i liderów - najbardziej aktywnych mieszkańców wsi. Kolejnym przykładem docenienia roli sołtysów i rad sołeckich jest też projekt "Małe granty sołeckie marszałka województwa". 500 tys. zł z budżetu województwa trafia do sołectw na realizację najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców wsi projektów.
Do sołtysów, jako lokalnych liderów, zwrócił się także Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński. - Kiedy przyjeżdżam do wiejskich parafii, chętnie spotykam się z sołtysami, by porozmawiać o problemach lokalnej społeczności – mówił. - I jeśli wspólnie mamy je rozwiązać, to nasze działania powinny być spójne i skoordynowane. Dlatego proszę o dobrą współpracę i zarazem deklaruję ją ze strony Kościoła. W tym szczególnym dniu życzę wszystkim sołtysom radości z wykonywania codziennych obowiązków. Niech spotykają się z życzliwością i zrozumieniem swoich mieszkańców.
Do życzeń przyłączyli się warmińsko-mazurscy parlamentarzyści, wśród nich poseł Urszula Pasławska, która podkreślała nowe wyzwania stojące przed lokalnymi liderami: - Dzisiaj sołtys musi się dostosować do nowej rzeczywistości, bo to architekt zmian i przyszłości, często także pracownik fizyczny. Te jego cechy, osobiste zalety i umiejętności wpływają na rozwój lokalnej społeczności.
Życzeniom i podziękowaniom towarzyszył panel dyskusyjny „Sołtys – wieś – samorząd - przyszłość”, w którym wzięli udział marszałek Gustaw Marek Brzezin, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, dr inż. Marta Akincza oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
- Nasze zadanie to pomoc mieszkańcom wsi – podkreślił prezes Niewiarowski. – Przeszliśmy wiele działań, wiele procesów legislacyjnych. Zaczynaliśmy od ochrony prawnej sołtysa w 1992 roku. Ale największym sukcesem była ustawa o funduszu sołeckim z 2009 oraz 2014 roku. W ubiegłym roku już ponad 70 proc. gmin prowadziło fundusz sołecki. Ponad 558 mln zł zostało wydzielonych z budżetów gmin na rzecz sołectw. Najważniejsze jest jednak budowanie kapitału społecznego, to, że ludzie chcą ze sobą współpracować, że planują działania swojej wsi na lata.
Podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin wyróżnił blisko 100 sołtysów z regionu zaangażowanych w aktywizację społeczności lokalnej oraz inicjujących działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

 

Kategoria: