fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

O działaniach Towarzystwa Samorządowego

Walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Samorządowego odbyło się 30 czerwca w Koninie. W 2016 towarzystwo powołało zespoły tematyczne, w tym ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska, przeprowadziło zebrania gminne i powiatowe oraz zjazd wyborczy. Przedsięwzięciem o znaczeniu regionalnym był XXIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Warte odnotowania są m.in. takie działania jak: przyznanie kolejnych stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego TS (od 2000 r. wypłacono2288 stypendiów), powierzenie TS promocji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, realizacja programu Zdolna Wielkopolska, współpraca z Bankiem Żywności w Koninie, akcja „Konińskie Mikołaje” (remont pokoi dziecięcych u ubogich rodzin), grupa kłodawska dokonała renowacji kolejnych zabytkowych nagrobków. Delegaci, zarząd i prezes Ireneusz Niewiarowski podziękowali wszystkim uczestnikom i osobom wspierającym działania TS.

KSS w porozumieniu cyfrowym

„Umiejętności cyfrowe 2017” to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 21 czerwca . Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które należy do Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce reprezentował Ireneusz Niewiarowski.
Podczas konferencji zaprezentowano diagnozę umiejętności cyfrowych w Polsce i w Unii Europejskiej. Eksperci dyskutowali o najnowszych trendach w technologiach informacyjnych i ich wpływie na życie obywateli, na rynek pracy oraz życie zawodowe Polaków.

Czytaj więcej...

Uhonorowano Sołtysów Roku

19 czerwca 2017 r. w siedzibie Senatu RP w Warszawie wręczono nagrody laureatom 15. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z organizatorami konkursu. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn.

Czytaj więcej...

Sołtysi jednoczą się w Aniołowie

W Aniołowie w gminie Pasłęk 29 maja zawiązało się Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sołtysów. Powołanie stowarzyszenia zainicjowali sołtysi z powiatów elbląskiego, braniewskiego i lidzbarskiego. Siedzibą stowarzyszenia zostało Aniołowo, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sołtysów został Zbigniew Cieśla – sołtys Aniołowa, jednej z pierwszych na Warmii i Mazurach wsi tematycznych, której koncepcje urzeczywistniło Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”. Podczas spotkania założycielskiego sołtysi przegłosowali także chęć przystąpienia do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.