fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Sołtysi obradowali w Drzonkowie

Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów debatowała w dniach 21– 22 lipca w Drzonkowie k. Zielonej Góry. Delegaci stowarzyszeń sołtysów z całej Polski podsumowali dokonania 2016 roku oraz zapoznali się również efektami regionalnego programu „Najpiękniejsza wieś lubuska” oraz dorobkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów. –Lubuskie samorządy lokalne przodują w kraju w zakresie wykorzystania funduszy sołeckich – podkreślił w swoim wystąpieniu prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. – Duża w tym zasługa samych sołtysów, którzy organizują mieszkańców wokół licznych inicjatyw.

O energetyce obywatelskiej w Grodnie

W Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów odbyła się konferencja pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w UE”, zorganizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Z uczestnikami obrad spotkał się Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej Miguel Arias Canete. Mówił m.in. o potrzebie wdrażania efektywności energetycznej oraz dywersyfikacji dostaw gazu. Do priorytetów UE należą odnawialne źródła energii, które stają się coraz bardziej dostępne pod względem kosztowym. W konferencji uczestniczył prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski.

Licheńska pielgrzymka sołtysów

Jubileuszową XXV Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia, poprzedziła konferencja „Wiejska Polska”, podczas której dyskutowano o perspektywach rozwoju obszarów wiejskich oraz pobudzaniu aktywności mieszkańców sołectw. Konferencji towarzyszyło uroczyste podsumowanie regionalnego konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”. W kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego” nagrody zdobyły: I miejsce – sołectwo Spławie w gminie Golina, II miejsce – sołectwo Wąchabno, w gminie Siedlec, III miejsce sołectwo Modła w gminie Rzgów.

Czytaj więcej...

O działaniach Towarzystwa Samorządowego

Walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Samorządowego odbyło się 30 czerwca w Koninie. W 2016 towarzystwo powołało zespoły tematyczne, w tym ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska, przeprowadziło zebrania gminne i powiatowe oraz zjazd wyborczy. Przedsięwzięciem o znaczeniu regionalnym był XXIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Warte odnotowania są m.in. takie działania jak: przyznanie kolejnych stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego TS (od 2000 r. wypłacono2288 stypendiów), powierzenie TS promocji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, realizacja programu Zdolna Wielkopolska, współpraca z Bankiem Żywności w Koninie, akcja „Konińskie Mikołaje” (remont pokoi dziecięcych u ubogich rodzin), grupa kłodawska dokonała renowacji kolejnych zabytkowych nagrobków. Delegaci, zarząd i prezes Ireneusz Niewiarowski podziękowali wszystkim uczestnikom i osobom wspierającym działania TS.