Nr 4/2013 | Ireneusz Niewiarowski-Senator RP | Zapraszam na moją stronę na facebook'u
O rozwoju polskiej wsi

Podczas dorocznej konferencji w Jasionce, organizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, eksperci, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej, dyskutowali o perspektywach rozwoju polskiej wsi. W trakcie debaty powołano Radę Programową Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W jej skład wszedł Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

W Strumieniu w województwie śląskim 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W ten sposób została powołana do życia nowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ... .Pomoc najbardziej potrzebującym

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie odbyło się coroczne spotkanie około 100 organizacji pozarządowych współpracujących z Bankiem Żywności w Koninie.


Roczny urlop macierzyński

Projektowana jest nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy dotyczących rocznego płatnego urlopu w związku z urodzeniem dziecka – maksymalny, roczny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie obowiązywać od dnia 1 września 2013 roku a nie od 1 stycznia 2014 roku. Projekt przewiduje przyznanie prawa do nowego, dłuższego urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni (będzie to zatem cały ... .
Jeśli chcesz otrzymywać ten newsletter na maila kliknij tutaj