Newsletter 01/08-09-2012 | Ireneusz Niewiarowski - Senator RP


Pomoc dla zdolnych uczniów

109 stypendiów przyzna w tym roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego w Koninie.
- Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom. Fundusz realizuje go poprzez promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju – mówi Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes TSDo lekarza z peselem

Od nowego roku pracownik rejestracji w przychodni lekarskiej lub lekarz sprawdzi w internecie w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnego leczenia i leków refundowanych. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia 2013 r....Budżet 2013

Planuje się, że w 2013 r. dochody budżetu wyniosą 299,1 mld zł, wydatki nie więcej niż 334,7 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,6 mld zł.
Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 266,9 mld zł, w tym: VAT – 126,4 mld zł, akcyza – 64,5 mld zł, CIT – 29,6 mld zł i PIT – 42,9 mld zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin zaplanowano w wysokości 2,2 mld zł. ...Dzielimy się z potrzebującymi

Już niedługo (koniec września) Bank Żywności w Koninie rozpocznie kolejną edycje akcji ,,Dzielimy się tym co mamy”. Akcja ma na celu pozyskanie na potrzeby osób biednych, podopiecznych placówek charytatywnych, szkół zajmujących się dożywianiem dzieci oraz ośrodków opiekuńczych znaczących ilości płodów rolnych w zamian za bezpłatne, atrakcyjne wycieczki dla dzieci wiejskich. Do tej pory zebrano 323 tony płodów. Zorganizowano 135 wycieczek, ...
Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji kliknij tu